Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Сарадња Алфа БК Универзитета са сродним универзитетима у иностранству
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Сарадња Алфа БК Универзитета са сродним универзитетима у иностранству

Сарадња Алфа БК Универзитета са сродним универзитетима у иностранству

ВЕСТ, 25.06.2019

На АЛФА БК Универзитету можете стећи занања која су усклађена са европским стандардима и препорукама, као и са основним принципима Болоњске декларације и европским системом преноса бодова (ESPB). Стога, је сасвим разумљива чињеница да су сви програми на нашем АЛФА БК универзитету усклађени са савременим светским токовима у образовању и упоредиви су са сличним програмима на иностраним универзитетима.

Квалитету целокупног образовног процеса на АЛФА БК Универзитету доприноси пажња коју поклањамо студентима, пружајући им теоријска, практична знања, обезбеђујући им стручне праксе, али и могућност похађања наставе коју организујемо, у сарадњи са иностраним универзитетима, и и ван наше земље.  

Алфа БК Универзитет је као један од приоритетних стратешких циљева поставио сарадњу са сродним иностраним универзитетима, те ове године,  три најбоља студента АЛФА БК Универзитета имаће прилику да похађају Међународну летњу школу за младе, која ће се ове године од 17 – 30. јула одржати на Тамбовском државном универзитету, у Русији.

НИКОЛА ЈАЊИЋ, са ФАКУЛТЕТА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА,  КРИСТИНА МИТРОВИЋ, са ФАКУЛТЕТА ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ и  ЈЕЛЕНА ШКОДРИЋ, са ФАКУЛТЕТАЗА ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И РЕВИЗИЈУ АЛФА БК Универзитета, имаће прилику да стекну драгоцено међународно искуство које ће допринети да стечено знање искористе у будућем професионалном развоју.

Последње припреме и договори око организације обавиће се 25.06.2019. године у 11 часова, у просторијама Фондације Карић, када ће им авионске карете свечано уручити ректорка АЛФА БК Универзитета проф. др Јозефина Беке Тривунац и господин Велибор Стевић.

Ми им желимо сретан и леп пут, рад и провод!

АЛФА БК Универзитет