Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Потребна документација за упис
 • вебсајтови
  факултета
Алфа БК Универзитет / Факултет за стране језике / Упис / Потребна документација за упис

Потребна документација за упис

Припремите непходну документацију унапред.

 

Припремите непходну документацију унапред и скратите време које вам је потребно за процедуру пријаве.

Основне академске студије

 • Предаја докумената за школску 
 • Бесплатан пријемни испит биће одржан 
 • Пријемни испит за други испитни рок одржаће се 

Услови уписа 

 • Студенти уписују 2.годину студија са остварених 37 ЕСПБ
 • Студенти уписују 3.годину студија са остваренух 37 ЕСПБ из прве и 37 ЕСПБ остварених из 2.године
 • Студенти 4.годину студија уписују са остварених 37 ЕСПБ из прве, 37 ЕСПБ из друге и 37 ЕСПБ из треће године.

Потребна документа (оригинал или оверене копије)

I ГОДИНА

 • Диплома о завршеној средњој школи
 • Сведочанства из средње школе (све четири године)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • 2 фотографије (4х4.5)
 • Пријемни испит
 • Студентска анкета
 • Очитана лична карта

II, III I IV ГОДИНА СТУДИЈА и прелазак са другог факултета

 • Диплома о завршеној средњој школи
 • Сведочанства из средње школе (све четири године)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о положеним испитима са другог Факултета
 • 2 фотографије (4х4.5)
 • Молба за израду еквиваленције и уплата исте
 • Студентска анкета
 • Очитана лична карта

Мастер академске студије 

Потребна документа (оригинал или оверене копије) 

 • Диплома или уверење о завршеним основним академским студијама (240 ЕСПБ)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • 2 фотографије (4х4.5)
 • Студентска анкета
 • Очитана лична карта

Докторске студије 

Потребна документа (оригинал или оверене копије)

 • Диплома о завршеним основним академским студијама
 • Диплома о завршеним мастер студијама
 • Извод из матичне књиге рођених
 • 2 фотографије (4х4.5)
 • Студентска анкета
 • Очитана лична карта