Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Колико кошта
  • вебсајтови
    факултета

Колико кошта

За све студенте који се упишу у првом уписном року Универзитет даје попуст од 10% за школску 2017/2018. годину, студентима основних и мастер студија интегрисаног Универзитета и Факултета за менаџмент у спорту. Једнократном уплатом школарине студенти остварују попуст од 10%.

ШКОЛАРИНА

Школарина основних академских студија:

Факултет за финансије, банкарство и ревизију - 1200 еура.
Факултет за математику и рачунарске науке - 1500 еура.
Факултет информационих технологија - 1500 еура.
Факултет за стране језике - 1500 еура.
Факултет за менаџмент у спорту - 1500 еура.

Школарина мастер академских студија свих студијских програма интегрисаног Универзитета, Факултета за менаџмент у спорту и Факултета за стране језике износи 2.000 еура.

Школарина докторских студија свих студијских програма износи 3.000 еура за прву годину докторских студија.

Школарина је дата за једну школску годину - 2017/2018.

Школарина изражена у еврима плаћаће се у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:
завршена четворогодишња средња школа (диплома и сведочанство сва четири разреда средње школе), положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком Универзитета.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: 
завршене четворогодишње академске студије (240 ЕСПБ), односно трогодишње за студијски програм мастер омладински рад у заједници (180 ЕСПБ), положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком Универзитета.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:
завршене мастер академске студије са укупно 300 ЕСПБ, положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком Универзитета.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед – рангирање кандидата утврђиваће се на основу успеха из претходног школовања и резултата на пријемном испиту.

РОК ЗА ЖАЛБУ

По објављеној ранг листи је два дана од дана објављивања.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

 и детаљније информације, као и термини пријемних испита доступни су на интернет адресама Алфа БК универзитета и факултета: www.alfa.edu.rs; www.fms.rs; fsj.alfa.edu.rs;

Сва питања слати на адресу студентске службе upis@alfa.edu.rs.

Сви ОАС студијски програми су четворогодишњи, 240 ЕСПБ.

НАПОМЕНА: Универзитет задржава право на допуну овог конкурса за студијске програме који су у припреми.