Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Број места
  • вебсајтови
    факултета

Број места

Универзитет вас чека. 

 

Број места по нивоима студирања и програмима  Факултета за стране језике.

Нaзив програма Број студената

 

Факултет за стране језике, Београд

  • оас - Англистика 120
  • мастер - Англистика - књижевност 50
  • мастер - Англистика-лингвистика 50