Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Основне студије
 • вебсајтови
  факултета

Основне студије

Назив студијског програма: ОАС Англистика

Научна, стручна или уметничка област: Филолошке науке

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани филолог

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Акредитовани студијски програм ОАС Англистика  изводи се на Факултету за стране језике. Структура и садржај програма су усклађени према стандардима Комисије за акредитацију и проверу квалитета и Националног Савета за високо образовање, као и према међународном стандарду и  Законом о високом образовању. 

Након похађања студијског програма Основних академских студија Англистика, односно успешног савладавања свих обавеза и стицања 240 ЕСПБ, студент стиче звање дипломирани филолог. Овакво звање подразумева стицање потребних знања и вештина за обављање послова у домену образовања, културе, издаваштва, преводилаштва, односа са јавношћу, нарочито у међународној комуникацији и свим областима које захтевају професионални профил стручњака за енглески језик, књижевност и културу.

Сврха студијског програма, дакле, јесте образовање наставника енглеског као страног језика, а исто тако и стручњака који су оспособљени за рад у различитим институцијама образовања, културе и привреде.

Циљеви студијског програма су:

 • Развијање језичких вештина и компетенција студената у енглеском као страном језику до нивоа Ц1/Ц2 (Самостални ниво или компетенција ефективне оперативности/Master/proficiency),  укључујући не само компетенције у домену изговора, граматике, вокабулара, разумевања, говорења, читања и писања, већ и употребе језика, прагматске и комуникативне компетенције, те културне компетенције у најширем смислу, уз разумевање различитих језичких стилова и варијетета;
 • Стицање знања и усвајање компетенција за употребу енглеског језика као пословног или језика различитих струка, 
 • Стицање општих знања о педагошким, психолошким и дидактичким теоријама и начинима њихове примене у непосредном професионалном окружењу;
 • Стицање основних теоријско-методолошких, историјских и стручних знања из области англофоних књижевности – упознавање са друштвено-историјским, материјалним и идеолошким претпоставкама књижевних праваца, стилским и жанровским структурама и специфичностима англофоних књижевности;
 • Стицање знања и вештина из још једног страног језика (шпанског), најмање на нивоу компетенције А2 Заједничког европског оквира за живе језике,

Студијски програм Основних академских студија Англистика усклађен је по структури, општим циљевима и оријентацији, као и по подручјима проучавања и спецификацијама предмета, са великим бројем акредитованих програма на подручју Европе. За реализацију овог студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним и стручним  квалификацијама.

Студијски програм Англистика, предмети

Прва година 

 Назив предмета - ЕСПБ

 1. Британска култура и цивилизација - 5 ЕСПБ
 2. Увод у српски језик - 4 ЕСПБ
 3. Основе информационих технологија - 5 ЕСПБ
 4. Изборни блок 1 - 6 ЕСПБ
 5. Савремени енглески језик 2 - 8 ЕСПБ
 6. Теорија књижевности - 5 ЕСПБ
 7. Америчка историја и друштво - 5 ЕСПБ
 8. Синтакса српског језика - 4 ЕСПБ
 9. Изборни блок 2 - 6 ЕСПБ

Укупно: 60

Изборни блок 1.

 • Етика - 6 ЕСПБ
 • Реторикa - 6 ЕСПБ

Изборни блок 2.

 • Психологија - 6 ЕСПБ
 • Социологија - 6 ЕСПБ

Друга година 

 Назив предмета - ЕСПБ

 1. Савремени енглески језик 3 - 8 ЕСПБ
 2. Енглеска књижевност до 1700. године - 8 ЕСПБ
 3. Увод у студије културе - 6 ЕСПБ
 4. Изборни блок 3 - 8 ЕСПБ
 5. Савремени енглески језик 4 - 8 ЕСПБ
 6. Енглески класицизам и сентиментализам - 6 ЕСПБ
 7. Педагогија - 5 ЕСПБ
 8. Шекспирове драме - 5 ЕСПБ
 9. Изборни блок 4 - 6 ЕСПБ

Укупно: 60 ЕСПБ

Изборни блок 3.

 • Шпански језик 1 - 8 ЕСПБ
 • Креативно писање - 8 ЕСПБ

Изборни блок 4.

 • Шпански језик 2 - 6 ЕСПБ
 • Књижевне теорије - 6 ЕСПБ

Трећа година 

 Назив предмета - ЕСПБ

Савремени енглески језик 5 - 8 ЕСПБ
Књижевност енглеског романтизма - 6 ЕСПБ
Морфологија енглеског језика - 5 ЕСПБ
Изборни блок 5 - 5 ЕСПБ
Изборни блок 6 - 6 ЕСПБ
Савремени енглески језик 6 - 7 ЕСПБ
Викторијанска књижевност и култура - 6 ЕСПБ
Синтакса енглеског језика - 5 ЕСПБ
Изборни блок 7 - 6 ЕСПБ
Изборни блок 8 - 6 ЕСПБ

Укупно: 60 ЕСПБ

Изборни блок 5.

 • Америчка књижевност 19. века - 5 ЕСПБ
 • Канадска књижевност и култура - 5 ЕСПБ

Изборни блок 6.

 • Шпански језик 3 - 6 ЕСПБ
 • Увод у студије језика и друштва - 6 ЕСПБ

Изборни блок 7.

 • Основи превођења - 6 ЕСПБ
 • Аустралијска књижевност и култура - 6 ЕСПБ

Изборни блок 8.

 • Шпански језик 4 - 6 ЕСПБ
 • Хиспанске културе - 6 ЕСПБ

Четврта година 

 Назив предмета - ЕСПБ

Савремени енглески језик 7 - 8 ЕСПБ
Књижевност британског модернизма - 6 ЕСПБ
Пословни енглески језик 1 - 5 ЕСПБ
Основи методике наставе енглеског језика - 6 ЕСПБ
Изборни блок 9 - 5 ЕСПБ
Савремени енглески језик 8 - 7 ЕСПБ
Методика наставе енглеског језика - 6 ЕСПБ
Америчка књижевност 20. века - 6 ЕСПБ
Пословни енглески језик 2 - 5 ЕСПБ
Изборни блок 10 - 6 ЕСПБ

Укупно: 60 ЕСПБ

Изборни блок 9.

 • Студије америчке културе - 5 ЕСПБ
 • Америчка популарна култура - 5 ЕСПБ

Изборни блок 10.

 • Историја енглеског језика - 6 ЕСПБ
 • Увод у семантику енглеског језика - 6 ЕСПБ

Структура, сврха и циљеви студијског програмаВЕСТ, 10.11.2016.

Структура, сврха и циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената

Књига предметаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу предмета за програм ОАС Англистика 

Књига наставникаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу наставника за програм ОАС Англистика