Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Англистика - лингвистика
  • вебсајтови
    факултета

Англистика - лингвистика

Мастер академске студије, студијски програм Англистика - лингвистика

Прва година

Методологија лингвистичких истраживања - 6 ЕСПБ
Академско писање - 6 ЕСПБ
Изборни предмет 1.
Изборни предмет 2.
Контрастивна језичка истраживања - 7 ЕСПБ
Студијско - истраживачки рад - 8 ЕСПБ
Мастер дипломски рад - 15 ЕСПБ

Укупно: 60 ЕСПБ

Изборни блок 1.

  • Семантика - 9 ЕСПБ
  • Лексикологија - 9 ЕСПБ

Изборни блок 2.

  • Прагматика и анализа дискурса - 9 ЕСПБ
  • Социолингвистика - 9 ЕСПБ
  • Методичкe теорије у филологији - 9 ЕСПБ

Структура, сврха и циљеви студијског програмаВЕСТ, 10.11.2016.

Структура, сврха и циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената

Књига предметаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу предмета за програм МАС Англистика - лингвистика

Књига наставникаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу наставника за програм МАС Англистика - лингвистика