Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Англистика - књижевност
  • вебсајтови
    факултета

Англистика - књижевност

Мастер академске студије, студијски програм Англистика - књижевност

Прва година

Академско писање - 6 ЕСПБ
Изборни предмет 1.
Изборни предмет 2.
Енглеска комедија у време Шекспира - 7 ЕСПБ
Студијско - истраживачки рад - 8 ЕСПБ
Мастер дипломски рад - 15 ЕСПБ

Укупно: 60 ЕСПБ

Изборни блок 1.

  • Посмодерна књижевност - 9 ЕСПБ
  • Постколонијална књижевност - 9 ЕСПБ

Изборни блок 2.

  • Наратологија - 9 ЕСПБ
  • Поетика простора у књижевности - 9 ЕСПБ

Структура, сврха и циљеви студијског програмаВЕСТ, 10.11.2016.

Структура, сврха и циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената

Књига предметаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу предмета за програм МАС Англистика - књижевност

Књига наставникаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу наставника за програм МАС Англистика - књижевност