Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Мастер студије
  • вебсајтови
    факултета

Мастер студије

Мастер академске студије Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета.

Англистика - лингвистика

Назив студијског програма: Мастер академске студије АНГЛИСТИКА - ЛИНГВИСТИКА

Научна, стручна или уметничка област: Филолошке науке

Врста студија: Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: Мастер филолог

Дужина студија: 1 година (2 семестра)

Англистика - књижевност

Назив студијског програма: Мастер академске студије АНГЛИСТИКА - КЊИЖЕВНОСТ

Научна, стручна или уметничка област: Филолошке науке

Врста студија: Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: Мастер филолог

Дужина студија: 1 година (2 семестра)