Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Мастер студије
  • вебсајтови
    факултета

Мастер студије

Мастер академске студије Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета.

Англистика - лингвистика

Мастер академске студије, студијски програм Англистика - лингвистика

Англистика - књижевност

Мастер академске студије, студијски програм Англистика - књижевност