Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Реч декана
  • вебсајтови
    факултета

Реч декана

Факултет за стране језике Алфа БК универзитета на својим студијским програмима англистике већ више година успешно образује генерације филолога англиста. У циљу усавршавања и унапређења квалитета студирања стално анализирамо наше студијске програме, иновирамо програмске садржаје и наставне методе, уводимо нову научну, стручну и уџбеничку литературу. 

Стратешко опредељење Факултета за стране језике је реализација нових разноврсних студијских програма. У складу са потребама данашњег времена и интересовањима нових генерација студената на основним и мастер студијама Факултет обликује своју развојну стратегију у правцу проширивања студијских програма и усмеравања на практичну примену знања језика у пословној сфери. Проширивање наставних програма доприноси унапређењу академских стандарда образовно-васпитног процеса на Факултету. У развојни план нашег факултета уврштена је израда и припрема за акредитацију студијског програма Руског језика и књижевности.

Укључивањем у рад научних скупова настојимо да посветимо пажњу васпитавању подмлатка и каријерном расту наших наставника и сарадника. У оквиру унапређења наставно-васпитног процеса и научно-истраживачке делатности на Факултету једанпут годишње одржава се научна конференција где наставници и сарадници нашег факултета и других универзитета излажу своја истраживања у области лингвистике и књижевности. У периоду од 2012-2015. одржана су 4 скупа са међународним учешћем. Као резултат одржаних научних скупова, објављене су 4 публикације: Језик, књижевност и митологијаРелигија у огледалу књижевностиЈезик, књижевност и религија, Култура у огледалу језика и књижевности.

Наставници Факултета за стране језике велику пажњу посвећују издавачкој делатности, која се одвија у неколико праваца. Осим зборника радова са научних скупова, Факултет од 2009. године издаје Речи – часопис за језик, књижевност и културу, категоризован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као научни часопис (М53). Часопис редовно излази и укључен је у базу података Српски цитатни индекс.

Године 2014. Факултет за стране језике је успоставио нову едицију научних монографија, под називом Библиотека Нови видици.

У уређивању, језичкој и техничкој припреми часописа и зборника радова са конференција, као и у рецензентском поступку, учествују наставници и сарадници Факултета за стране језике, колеге са других универзитета у земљи, и велики број истраживача и наставника из иностранства.

Радимо на образовању наших студената, оспособљавајући их за следеће фазе образовања и самообразовања у нади да наши дипломци постану интелектуална елита нашег друштва, успешни у свим сферама професионалног и друштвеног живота наше државе.

За све информације у вези са условима уписа, студирања, преласка са других сродних факултета, можете се обратити студентској служби и декану ФСЈ.

Др Маја Ћук, ванредни професор

в.д. декана