Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Реч декана
  • вебсајтови
    факултета

Реч декана

Факултет за стране језике основан је 2005. године у оквиру Универзитета „Браћа Карић“ и први је приватни факултет за филологију у нашој земљи. Мисија Факултета јесте стварање квалитетних стручњака из области страних језика и књижевности. Сврха студијског програма је образовање наставника енглеског језика и преводилаца, као и стручњака у областима културе, привреде и медија.

Поред теоријских и практичних знања из области енглеског језика, методике наставе, књижевности и студија културе, компетентни професори и сарадници подстичу и развијају код студената спо­со­­бности за тимски рад, креативност, флексибилност и остваривање квалитетне комуникације. Циљ студијског програма је да омогући студентима да стекну знања и вештине за обављање послова у домену образовања, преводилаштва, културе, издаваштва, односа са јавношћу, међународне сарадње и свим областима које захтевају професионални профил стручњака за енглески језик, књижевност и културу.

Садржај и структура студијског програма усклађени су са савременим токовима у проучавању језика, књижевности и културе. Настава се одвија на интерактиван и динамичан начин, у малим групама, чиме се постиже максималан учинак у наставном процесу. Факултет за стране језике организује и бројне ваннаставне активности, креативне радионице, преводилачке секције и гостујућа предавања, на којима студенти имају могућност да развијају своје таленте и стекну додатна и шира знања.

Велику пажњу посвећујемо издавачкој делатности, која се одвија у неколико праваца. Нова едиција значајних научних монографија наших професора, под називом Библиотека Нови видици, покренута је 2014. године. Од 2012. године, као резултат традиционалних годишњих научних скупова, где настојимо да повежемо истраживаче из различитих научних и образовних центара и земаља, објављено је 6 публикација. Факултет од 2009. године издаје Речи - часопис за језик, књижевност и културу, категоризован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као научни часопис (М52). Посебно задовољство нам је да у нашим публикацијама обезбеђујемо простор где млади истраживачи могу изложити резултате свог рада.

По завршетку студија, студенти Факултета за стране језике граде успешне каријере као наставници и професори у школама, преводиоци и руководиоци у успешним компанијама. Неки од најбољих ангажовани су на нашем факултету, где граде даље своју академску каријеру као сарадници и асистенти, а многи су школовање наставили на универзитетима широм света, јер се наше дипломе препознају и признају у светским оквирима. 

                                                          проф. др Маја Ћук

декан Факултета за стране језике