Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
О нама
  • вебсајтови
    факултета

О нама

Факултет за стране језике основан је 24.11.2005. године као високошколска установа у оквиру Универзитета "Браћа Карић". Осим чињенице да има више стотина студената, квалификоване предаваче и наставно особље, стручно руководство и ефикасну студентску службу, Факултет за стране језике се може похвалити и студијским програмима који испуњавају највише стандарде, као и новом, савременом техником којом располаже, све у сврси едукације будућих генерација англиста.

Мисија Факултета за стране језике је обезбеђивање висококвалитетног стручног кадра - филолога англиста, а пошто за ово дефицитарно занимање постоји и велики интерес у јавности.

Факултет за стране језике (ФСЈ) Алфа БК универзитета у Београду образује високо квалитетне стручњаке из области  страних језика и књижевности. Сматрамо да профил савременог филолога захтева  знање страног језика са тежиштем на савременом језику за потребе различитих струка и занимања, пословног страног језика, превођења, као и познавање методике наставе страног језика, укључујући потребна педагошко-психолошка знања. Све то обезбеђује нашим студентима висок излазни квалитет и престижну конкурентност на тржишту рада не само у нашој земљи, него и у ширим регионалним и европским оквирима.