Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
доц. др Панајотовић Д. Артеа
  • вебсајтови
    факултета

доц. др Панајотовић Д. Артеа

Artea-Panajotovic

ДОЦЕНТ

Кабинет: 206
Консултације: среда 12:30-14:00

е-маил: artea.panajotovic@alfa.edu.rs

БИОГРАФИЈА

 

Образовање, стручно усавршавање и кретање у служби

Артеа Панајотовић је дипломирала на Филолошком факултету у Београду 2008. године са просечном оценом 9,83. На истом факултету је 2017. одбранила докторску дисертацију под називом „Једноставност, природност, слобода и неизрецивост: даоизам у делу Урсуле Ле Гвин“. Током студија била је стипендиста Министарства просвете и спорта, Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, Студентске уније Београда и програма Еуробанк ЕФГ банке за 100 најбољих студената у Србији.

Током 2006 и 2007. године је на Филолошком факултету похађала курс Contemporary American Poetry and Creative Writing проф. др Џона Герија (John Gery) из Центра за књижевност Езра Паунд на Универзитету у Њу Орлеансу. Похађала је преводилачку радионицу удружења Philologia на Филолошком факултету у Београду (2005–2006) и године општи енглески конверзацијски курс са применом говорног језика у свакодневним ситуацијама English Out There у Лондону (јул 2004).

Од фебруара 2009. запослена је на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета у Београду, најпре у звању сарадника, а од 2011. у звању асистента за ужу научну област Англистика. Од 2011. до 2013. радила је као сарадник докторанд на Катедри за англистику на Филолошком факултету у Београду.

Од 2008. се активно бави књижевним и стручним превођењем.

Чланство у удружењима, организационим и уређивачким одборима и стручним комисијама

Члан Удружења англиста Србије и удружења European Society for the Study of English.

Члан организационог одбора годишње међународне конференције Факултета за стране језике од 2012. године; генерални секретар и члан научног одбора Шесте међународне научне конференције Језик, књижевност и технологија (2017).

Члан језичке редакције Речи – часописа за језик, књижевност и културу од 2009. године, секретар редакције 2014. године.

Рецензент радова у публикацијама [sic] – ajournal of literature, culture and literary translation, Речи – часопис за језик, књижевност и културу и Језик, књижевност и популарна култура: зборник радова(2017).

 

Предавања по позиву

5. јул 2017. Летња преводилачка академија TRANS 2017: Translation and Migration, Универзитет у Марибору, Словенија. Предавање: Translations of Daoist Texts by Protestant Missionaries in China.

Учешће на научним скуповима

19–20. 5. 2014. Језик, књижевност и технологија, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, Београд. Усмено излагање: Technology and Everyday Life in Ursula Le Guin’s Hainish Cycle;

21. 1. 2016. Иновације у настави страних језика, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, Београд. Усмено излагање: Енглеска ренесансна књижевност у настави енглеског језика;

24–25. 5. 2014. Култура у огледалу језика и књижевности, Факултет за стране језике, Алфа универзитет, Београд. Усмено излагање: Филмска адаптација Шекспировог Краља Лира: Ран Акире Куросаве;

25–26. 5. 2012. Језик, књижевност и митологија, Факултет за стране језике, Алфа универзитет, Београд. Усмено излагање: Archetypal Characters and Themes in McEwan’s Atonement;

15–16. 4. 2011.            Језик, књижевност, комуникација, Филозофски факултет Универзитета у Нишу. Усмено излагање: Ставови студената англистике и србистике према СМС порукама као виду комуникације;

14. 2. 2009. Савремена проучавања језика и књижевности: први међународни скуп младих филолога, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу. Усмено излагање: Синхроницитет у роману Бледа ватра Владимира Набокова.

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

Монографије

Панајотовић, Артеа и Жикић, Соња. Енглеско-српски и српско-енглески стандардни речник са граматиком енглеског језика. Пирот: Пи-Прес, 2015.

 

Научни радови

Panajotović, Artea. The Monstrous South: Gothic Characters in William Faulkner’s Absalom, Absalom! and Toni Morrison’s Beloved. [sic] – A Journal of Literature, Culture and Literary Translation, No. 1, Year 8. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2017.

Панајотовић, Артеа. Елементи постколонијалне готике у роману Срамота Салмана Руждија. Речи – часопис за језик, књижевност и културу, година ИX, бр. 1, 2017, стр. 57–75. Београд: Алфа БК универзитет у Београду, Факултет за стране језике, 2017.

Панајотовић, Артеа. Даоистички корени схватања слободе у приповеци „Дан уочи револуције“ Урсуле Ле Гвин. Алманах института Конфуције, свеска 13–14, стр. 91–100. Београд: Филолошки факултет, 2016.

Панајотовић, Артеа. Филмска адаптација Шекспировог Краља Лира: Ран Акире Куросаве. Култура у огледалу језика и књижевности: зборник радова, стр. 91‒107. Београд: Алфа универзитет, Факултет за стране језике, 2014.

Панајотовић, Артеа. Дисфункционалне породице као микрокосмос колонијалног друштва у роману Пост и гозба Аните Десаи. Анали Филолошког факултета, књига 25, свеска 1, стр. 87‒105. Београд: Филолошки факултет, 2013.

Панајотовић, Артеа. Просветно-добротворно друштво Свети Сава у Загребу. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор бр. 79, стр. 239–250. Београд: Филолошки факултет, 2013.

Parezanović, Tijana, Marković, Milan i Panajotović, Artea. Archetypal Characters and Themes in McEwan's Atonement. Језик, књижевност и митологија: зборник радова, стр. 403–418. Београд: Алфа универзитет, Факултет за стране језике, 2013.

Тодоров, Нада и Панајотовић, Артеа. Ставови студената англистике и србистике према СМС порукама као виду комуникације. Језик, књижевност, комуникација: зборник радова: језичка истраживања, стр. 258–271. Ниш: Филозофски факултет, 2012.

Panajotović, Artea. Story-Telling from the Margins: Narrative Techniques in Woman Hollering Creek by Sandra Cisneros.  Речи – часопис за језик, књижевност и културолошке студије бр. 4, стр. 128‒134. Београд: Факултет за стране језике, 2011.

Panajotović, Artea. Narrative Strategies in Woman Hollering Creek by Sandra Cisneros.  Речи – часопис за језик, књижевност и културолошке студије бр. 4, стр. 37–45. Београд: Факултет за стране језике, 2010.

Панајотовић, Артеа. Синхроницитет у роману Бледа ватра Владимира Набокова. Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са I научног скупа младих филолога Србије, књига 2, стр. 181–186. Крагујевац: ФИЛУМ, 2009.

 

Стручни радови

Панајотовић, Артеа. Превођење као вештина скривања: интервју са Радошем Косовићем. Речи: часопис за језик, књижевност и културу, бр. 9, стр. 145–149. Београд: Алфа БК универзитет, Факултет за стране језике, 2016.

 

Преводи

Си Ђинпинг. Заједно преузети одговорност времена и унапредити глобални развој (Говор кинеског председника на Светском економском форуму, Давос, 17. јануар 2017) (Xi Jinping, Jointly Shoulder Responsibility of Our Times, Promote Global Growth /Chinese President’s speech at the World Economic Forum in Davos, 17 January 2017/, прев. Артеа Панајотовић). Алманах института Конфуције, свеска 15–16, стр. 69–80. Београд: Филолошки факултет, 2017.

Андрејев, Александар. Руски будисти на Тибету, од краја деветнаестог века до 1930. године (Alexander Andreyev, Russian Buddhists in Tibet, from the end of the nineteenth century – 1930, прев. Артеа Панајотовић). Алманах института Конфуције, свеска 13–14, стр. 101–118. Београд: Филолошки факултет, 2016.

Булин, Биргер. Нова посета западним пећинама у Дунхуангу (Birger Bohlin, Newly Visited Western Caves at Tun-Huang, прев. Артеа Панајотовић). Алманах института Конфуције, свеска 13–14, стр. 218–224. Београд: Филолошки факултет, 2016.

Енциклопедија живог света (The Miles Kelly Book of Life, прев. Артеа Панајотовић). Пирот: Пи-Прес, 2013.

Тодоров, Нада (ур.). Међународна научна конференција Језик, књижевност и митологија: зборник радова (International Conference Language, Literature and Mythology: Book of Proceedings, превод и лектура: Тамара Јеврић и Артеа Панајотовић). Београд: Алфа универзитет, Факултет за стране језике, 2013.

Худ, Ен. Црвена нит (The Red Thread, прев. Артеа Панајотовић). Пирот: Пи-Прес, 2011.

Николић, Драган (редитељ). Lords of the Danube (Господари Дунава, документарни филм, прев. Артеа Панајотовић). Аустрија, Бугарска, Украјина, Србија, 2012.

Вокер, Џерл. Летећи циркус физике (The Flying Circus of Physics, прев. Артеа Панајотовић и Антонио Антић). Пирот: Пи-Прес, 2010.

Бејли, Грег. Митологија: митови, легенде и веровања (Mythology: Myths, Legends and Fantasies, прев. Антонио Антић, Артеа Панајотовић и др.). Пирот: Пи-Прес, 2008.