Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Тијана Парезановић
  • вебсајтови
    факултета

Тијана Парезановић

Tijana Parezanovic

В.Д. ДЕКАНА
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Кабинет:206

имејл: tijana.parezanovic@alfa.edu.rs

БИОГРАФИЈА

 

Тијана Парезановић је дипломирала енглески језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду 2007. године. На истом факултету је 2015. одбранила докторску дисертацију под називом „Митске структуре у аустралијској поезији од 1890. до 1960. године“. При Удружењу научних и стручних преводилаца Србије је 2007. године стекла звање преводилац/тумач за енглески језик, а исте године похађала и сертификовани семинар о Европској унији за преводиоце, у организацији Европског института за јавну управу. Септембра 2013. године похађала је међународну летњу школу The Politics of Difference на Универзитету у Задру, а марта 2017. године радионицу Cons-Sim Interpreting without Notes на Политехничком универзитету у Темишвару.

Од септембра 2009. запослена је на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета у Београду, најпре у звању сарадника, од 2010. у звању асистента, а од 2015. у звању доцента за ужу научну област Англистика. Од 2007. до 2012. радила је као хонорарни сарадник и сарадник докторанд на Катедри за англистику на Филолошком факултету у Београду. Од 2007. године активно се бави књижевним, стручним и научним превођењем и сарађује, између осталог, са издавачким кућама Чаробна књига, Моно и Мањана, ЈРЈ, Плато, М.Преводи, као и бројним међународним и регионалним организацијама. Од 2010. до 2015. године била је ангажована као стручни спољни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања, на задацима евалуације квалитета уџбеника из енглеског језика за основне и средње школе. Члан је управног одбора Културно-уметничког друштва „Рашка“, у оквиру којег се бави преводилачким пословима (енглески и италијански језик) и организацијом путовања на међународне фестивале културне баштине.

Члан је Удружења англиста Србије и друштва European Society for the Study of English, међународног научног удружења Association for Literary Urban Studies са седиштем у Финској, Удружења књижевних преводилаца Србије и Удружења конференцијских преводилаца Србије, у оквиру којег у специјалистичкој школи Master Translation изводи курс књижевног превођења. Такође је члан редакције часописа Речи – часопис за језик, књижевност и културу (Алфа БК универзитет) и извршна уредница часописа [sic] – a journal of literature, culture and literary translation, https://www.sic-journal.org/ (Универзитет у Задру).

Учествовала је на више конференција у земљи и иностранству (Словенија, Хрватска, Црна Гора, Румунија, Финска, Ирска), а од 2012. године учествује у раду Организационог и Програмског одбора годишње међународне конференције на Факултету за стране језике (Алфа БК универзитет), при чему је 2012, 2014, 2015. и 2016. обављала дужности секретара/координатора конференције. Објавила је већи број радова из области модерних англофоних књижевности, популарне културе и превођења.Тренутне области њеног научног интересовања обухватају енглеску књижевност 19. и 20. века, аустралијске студије, теорију и праксу превођења, простор у наративним текстовима, књижевни туризам и књижевност у настави енглеског језика. Један је од аутора и реализатора програма обуке „Књижевни садржаји у настави енглеског језика“, који је акредитован 2018. године код Завода за унапређивање образовања и васпитања.

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

ПРИРЕЂЕНА ИЗДАЊА

1. Александар Прњат и Тијана Парезановић, прир. Религија у огледалу књижевности. Београд: Алфа универзитет, 2013. (ISBN 978-86-83237-92-0)

2. Александар Прњат и Тијана Парезановић, прир. Језик, књижевност и религија. Београд: Алфа универзитет, 2014. (ISBN978-86-83237-93-7)

3. Маја Ћук, Мелина Николић и Тијана Парезановић, прир. Култура у огледалу језика и књижевности. Београд: Алфа универзитет, Факултет за стране језике, 2015. (ISBN978-86-83237-98-2)

4. Тијана Парезановић, Валентина Будинчић и Даница Б. Карић. Језик, књижевност и популарна култура. Београд: Алфа БК универзитет, 2017. (ISBN978-86-6461-017-9)

 

НАУЧНИ РАДОВИ

5. Tijana Parezanović, Marko Lukić. “Tracing the Nowhere – Heterotopian Incursions in Twin Peaks.” The Journal of Popular Culture (Wiley-Blackwell), Vol. 51, No. 1, 2018, pp. 109-128.

6. Tijana Parezanović. “Managing Human-to-human Approach with no Humans Present: A Look into Polite Forms of Address in Software Localization.” Professional Communication and Translation Studies (Politehnica University of Timisoara), Vol. 10, 2017, pp. 137-144.

7. Tijana Parezanović. “Discourse on Love in a Colonial Context: The Last September by Elizabeth Bowen and John Banville.” Липар: часопис за књижевност, језик, уметност и културу (Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу), Год. 18, Бр. 63, 2017, стр. 141-159.

8. Marko Lukić, Tijana Parezanović. “Strolling through Hell The birth of the aggressive flaneur.” Journal of Graphic Novels and Comics (Taylor & Francis), Vol. 7, No. 4, 2016, pp. 322-333.

9. Tijana Parezanović. “Other Spaces of the Empire: A Colonial Hotel in J.G. Farrell’s Troubles.” Prague Journal of English Studies (Charles University), Vol. 5, No. 1, 2016, pp. 53-70.

10. Tijana Parezanović, Marko Lukić. “Tamno srce grada i (de)evolucija flâneura”.Književna smotra (Hrvatsko filološko društvo), Vol. 179, No. 1, 2016, str. 15-24.

11. Marko Lukić, Tijana Parezanović. “Challenging the House – Domesticity and the Intrusion of Dark Heterotopias.” Komunikacija i kultura online (FOKUS – Forum za interkulturnu komunikaciju), No. 7, 2016, str. 22-37.

12. Парезановић, Тијана. „Поступак обликовања националног идентитета на примеру аустралијског мита о Анзаку.“ Гласник за друштвене науке (Алфа БК универзитет), Бр. 7, 2016, стр. 147-161.

13. Тијана Парезановић. „Просторни елементи фикционалног света као могући индикатори слободног неуправног дискурса и њихов значај за књижевно превођење“.Речи – часопис за језик, књижевност и културу (Алфа БК универзитет), Бр. 8, 2015, стр. 135-157.

14. Тијана Парезановић. “Историја и мит у аустралијској морепловачкој поезији“. Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику (Завод за проучавање културног развитка), Бр. 143, 2014, стр. 133-148.

15. Tijana Parezanović. “Dream a Little Dream of Will: Shakespeare as a Character in Neil Gaiman’s The Sandman.“ Филолог – часопис за језик, књижевност и културу (Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци), Бр. 5, 2012, стр. 67-77.

16. Tijana Parezanović. “’It is necessary to understand that a poet may not exist’: The Case of Ern Malley.” [sic] – a journal of literature, culture and literary translation (University of Zadar), Vol. 3, No. 1, 2012, www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=144.

17. Tijana Parezanović. “The Use of Metonymic Metaphors in Describing Female Characters in Mrs Dalloway and Atonement.”Речи – часопис за језик, књижевност и културу (Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет), Бр. 4, 2011, стр. 37-49.

18. Тијана Парезановић. „Испод површине: историја освајања у Израњању Маргарет Етвуд“. Речи – часопис за језик, књижевност и културу (Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет), Бр. 3, 2010, стр. 66-77.

 

ПОГЛАВЉА У КЊИГАМА

19. Tijana Parezanović. “Narrative Flâneurism in The Third Man – A Method for Constructing the Other City.” Језик, књижевност, простор. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2018, стр. 145-154.

20. Tijana Parezanović, Marko Lukić. “The Fantasy of Outer Suburbia and New Representations of Australianness.” Језик, књижевност и популарна култура, ур. Тијана Парезановић, Валентина Будинчић и Даница Б. Карић. Алфа БК универзитет, 2017, стр. 205-223.

21. Тијана Парезановић. „Кристофер Бренан и Песме о Лилит: Потрага за Изгубљеним рајем“. Језик, књижевност и религија, ур. Александар Прњат и Тијана Парезановић. Алфа БК универзитет, 2014, стр. 20-38.

22. Milan Marković, Tijana Parezanović. “Playing Loud but Real and Strong: The Tropes of Jazz in Michael Ondaatje’s Coming through Slaughter.” English Studies Today: Prospects and Perspectives, eds. Zorica Đergović-Joksimović and Sabina Halupka-Rešetar. Faculty of Philosophy in Novi Sad, 2014, pp. 259-270.

23. Miloš D. Đurić, Milan Marković, Tijana Parezanović. “To Omit the Cheek and Save One’s Face: Implications of the Triad of Culture on Literary Translation.” Translation and Interpreting as Intercultural Mediation, ed. Igor Lakić. Institute of Foreign Languages in Montenegro, 2013, pp. 75-82.

24. Tijana Parezanović, Milan Marković, Artea Panajotović. “Archetypal Characters and Themes in McEwan’s Atonement.” Језик, књижевност и митологија, Факултет за стране језике Алфа БК универзитета, 2013, стр. 403-418.

25. Milan Marković, Tijana Parezanović. “Where Are the Romantics to Feed Me My Pill: Poetic Voice of Ursula Rucker.” Voicing the Alternative: Essays in Language and Literary Studies, eds. Aleksandra Nikčević-Batrićević and Marija Krivokapić. Faculty of Philosophy in Montenegro, 2012, pp. 191-205.

26. Tijana Parezanović, Milan Marković, Miloš D. Đurić. “Literature in the EFL and ESP Contexts.” Језик струке: изазови и перспективе, ур. Анђелка Игњачевић et al.Друштво за стране језике и књижевности Србије, 2011, стр. 434-443.

27. Tijana Parezanović, Milan Marković. “Death by Water: Eyedentity and Other in Two Novellas by Joyce Carol Oates.” The Face of the Other in Anglo-American Literature, eds. Marija Knežević and Aleksandra Nikčević-Batrićević. Cambridge Scholars Publishing, 2011, pp. 165-172.

28. Парезановић, Тијана. „Макјуанова месечарска мапа: очуђење у нарацији Утехе странаца“. Савремена проучавања језика и књижевности 2/2. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2011, стр. 379-386.

 

ИЗЛАГАЊА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА

29. Tijana Parezanović. “The Representation of tourists in fictional cities, resorts, and other spaces.“ Borders and Crossings: International and Multidisciplinary Conference on Travel Writing, Juraj Dobrila University of Pula, Pula – Brijuni, 13-16 Sept. 2018.

30. Тијана Парезановић. „Књижевност у служби теорије: случај књижевности о туристима“. Језик, књижевност, теорија, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 27.-28. април 2018.

31. Tijana Parezanović. “Tourists’ Heterotopian Dreams and Nightmarish Maps in Ian McEwan’s Venice.” (Im)Possible Cities: The First International Conference of the Association for Literary Urban Studies, University of Tampere, Finland, 23-24 August 2017.

32. Tijana Parezanović. “Muriel Spark’s Map of London and the Horror of Heterotopia.” Supernatural Cities II: Gothic Cities, Limerick Institute of Technology – Limerick School of Art and Design, Ireland, 6-7 April 2017.

33. Milan Marković, Tijana Parezanović. „Šta žena treba da čini: predstave ženstvenosti u poeziji Ursule Rucker”. Prvi riječki interdisciplinarni kongres studenata društvenih i humanističkih znanosti, Filozofski fakultet u Rijeci, Hrvatska, 23.-26. oktobar 2013.

34. Tijana Parezanović. “Literary Translation between Cultural Diversity and Homogenization.” The Politics of DifferenceSummer School, University of Zadar, Croatia, 1-7 September 2013.

35. Milan Marković, Tijana Parezanović. “Deconstruction and Reemergence of Conventions in Three Postmodern American Novels.” The Beauty of Convention, Eighth International Conference on English Language and Literary Studies, “Đurđe Crnojević” Central National Library of Montenegro in Cetinje, 4-6 October 2012.

36. Tijana Parezanović, Milan Marković. “Mixing Memory and Desire: On Some Modern Australian Poetry.” The Politics of Memory, The Third International Conference Re-Thinking Humanities and Social Sciences, University of Zadar, Croatia, 6-9 September 2012.

37. Tijana Parezanović. “A Somniloquy for Cleo: Gender Trouble in The House of Sleep by Jonathan Coe.” B.A.S. XXII, University of the West in Timisoara, Romania, 17-19 May 2012.

38. Tijana Parezanović. “Metaphorical Significance of Material Objects in Mrs. Dalloway and Atonement.” MIR Conference, University of Maribor, Slovenia, 19 September 2009.

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

39. Парезановић, Тијана. „Поезија Кетрин Менсфилд: трагање за детињством“.Речи – часопис за језик, књижевност и културу, Бр. 10, 2017, стр. 162-173.

40. Парезановић, Тијана. „Лезбија Харфорд: песма фабричких радница“. Речи– часопис за језик, књижевност и културу, Бр. 9, 2016, стр. 127-134.

41. Adrijana N. Vidić, Tijana V. Parezanović. “An Interview with Dr. Sibelan Forrester, Professor of Russian at Swarthmore College, Pennsylvania, USA.” Речи– часопис за језик, књижевност и културу, Бр. 7, 2014, стр. 207-214.

42. Парезановић, Тијана. „Правци у студијама превођења – нове парадигме или промјена погледа“ (приказ књиге). Речи– часопис за језик, књижевност и културу, Бр. 5, 2012, стр. 313-319.

 

ПРЕВОДИ (ИЗБОР)

43. Тијана Парезановић, Милан Марковић. Margareta Kern: Kome pripada svet / To Whom Does the World Belong (каталог изложбе, Јелена Петровић). Београд: Културни центар Београда, 2015.

44. Тијана Парезановић, Милан Марковић, превод. The Politics of Love and Struggle: Yugoslav Women's Authorship between Two World Wars (Jelena Petrović). (у штампи)

45. Тијана Парезановић, превод. Царство сунца, Џ.Г. Балард (Empire of the Sun, J.G. Ballard). Београд: Чаробна књига, 2013. ISBN 978-86-7702-302-7

46. Александра Марић, Тијана Парезановић, превод. Деј, А.Л. Кенеди (Day, A.L. Kennedy). Београд: Плато (у штампи). ISBN 978-86-447-0462-1

47. Тијана Парезановић, Милан Марковић, превод. Регтајм, Е.Л. Докторов (Ragtime, E.L. Doctorow). Београд: Чаробна књига, 2012. ISBN 978-86-7702-237-2

48. Тијана Парезановић, превод. Снежна Латица и лепеза тајни, Лиса Си (Snow Flower and the Secret Fan, Lisa See). Београд: Чаробна књига, 2012. ISBN 978-86-7702-223-5

49. Тијана Парезановић, Милан Марковић, превод. Судар, Џ.Г. Балард (Crash, J.G. Ballard). Београд: Чаробна књига, 2011. ISBN 978-86-7702-182-5

50. Тијана Парезановић, превод. Британикина Библиотека открића, Памела Деј (Britannica Discovery Library, Pamely Day). Београд: ЈРЈ, 2011. ISBN 978-86-7609-589-6

51. Тијана Парезановић, Милан Марковић, превод. Свет по Кларксону,  Џереми Кларксон (The World According to Clarkson, Jeremy Clarkson). Београд: Чаробна књига, 2011. ISBN 978-86-7702-174-0

52. Тијана Парезановић, превод. Невоље, Џ.Г. Фарел (Troubles, J.G. Farrell). Београд: Моно и Мањана, 2010. ISBN 978-86-7804-316-1

53. Тијана Парезановић, превод. Црна вода, Џојс Керол Оутс (Black Water, Joyce Carol Oates). Београд: Чаробна књига, 2010. ISBN 978-86-7702-123-8

54. Тијана Парезановић, Милан Марковић, превод. Затворено острво, Денис Лихejн (Shutter Island, Dennis Lehane). Београд: Чаробна књига, 2010. ISBN 978-86-7702-111-5

55. Тијана Парезановић, превод. Дивне кости, Елис Сиболд (The Lovely Bones, Alice Sebold). Београд: Чаробна књига, 2010. ISBN 978-86-7702-108-5

56. Тијана Парезановић, превод. Краљевски читалац, Алан Бенет (The Uncommon Reader, Allan Bennett). Београд: Чаробна књига, 2009. ISBN 978-86-7702-088-0

57. Тијана Парезановић, превод. Дракула Немртви, Дејкер Стокер и Ијан Холт (Dracula the Undead, Dacre Stoker and Ian Holt). Београд: Чаробна књига, 2009. ISBN 978-86-7702-096-5

58. Тијана Парезановић, превод. Где се река сужава, Еме Лаберж (Where the River Narrows, Aimee Laberge). Београд: Моно и Мањана, 2009. ISBN 978-86-7804-234-8

59. Тијана Парезановић, превод. Фермин, Сем Севиџ (Firmin, Sam Savage). Београд: Чаробна књига, 2009. ISBN 978-86-7702-087-3

60. Тијана Парезановић, превод. Свесност о садашњем тренутку, Шенон Данкан (Present Moment Awareness, Shannon Duncan). Београд: Чаробна књига, 2009. ISBN 978-86-7702-104-7

61. Тијана Парезановић, превод. Дијамант из Даркхолда, Џин Дупро (The Diamond of Darkhold, Jeanne Duprau). Београд: Чаробна књига, 2008. ISBN 978-86-7702-071-2

62. Тијана Парезановић, превод. У наручју зла, Елизабет Џорџ (A Great Deliverance, Elizabeth George). Београд: Чаробна књига, 2008. ISBN 978-86-7702-053-8

63. Марија Пуслојић, Александра Марић, Тијана Парезановић, превод. Нежност вукова, Стеф Пени (The Tenderness of Wolves, Steff Penney). Београд: Плато, 2008. ISBN 978-86-447-0419-5

64. Тијана Парезановић, превод. На далеком путу, Ишмаел Беах (A Long Way Gone, Ishmael Beah). Београд: Чаробна књига, 2007. ISBN 978-