Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Светлана Томић
  • вебсајтови
    факултета

Светлана Томић

Svetlana Tomic

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 202

имејл: svetlana.tomic@alfa.edu.rs

БИОГРАФИЈА

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ, ОБРАЗОВАЊЕ И КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ

Светлана Томић дипломирала је 1994.године на Филолошком  факултету Универзитета у Београду, на одсеку за Српску књижевност и језик са општом књижевношћу, са просечном оценом  9,16. На истом факултету је магистрирала 2003.године у оквиру студијског програма Наука о књижевности.  Докторирала је 2012. на Филозофском  факултету  Универзитета у Новом Саду, а њена дисертација „Типологија јунака и јунакиња у прози српског реализма из родне перспективе“ у извештају је оцењена као научна револуција.

На почетку рада Београдске отворене школе, држала је креативне и граматичке радионице, била је уредница штампаних издања и организаторка културног програма. За своју прву књигу песама „Тунели у наручју“ 2002.године добила је награду Књижевне омладине Србије. Од  2004. активна је књижевна критичарка за угледне часописе у Србији, БиХ, Хрватској и САД; у периоду 2006-2008. радила је као лектор за Форум Босне  (БиХ) и регионални часопис Сарајевске свеске (БиХ), а у периоду 2005-2009. из Сарајева (БиХ) и Вашингтона, Дистрикт Колумбија (САД) радила је као специјални извештач за културну рубрику Политике. Од 2008. до 2012. независна истраживачица (САД). Од   2013. ради на  Факултету за стране језике, Алфа БК универзитета у Београду, у звању доцента. На истој институцији, почетком 2018. изабрана је  у звање ванредне професорке.

Учествовала је на више међународних и домаћих научних конференција. Објавила је две научне монографије на српском језику, једну студију на енглеском језику, преко двадесет научних радова у домаћим и иностраним публикацијама.  По позиву држала је предавања на Институту за филозофију и друштвену теорију, Коларчевом народном универзитету, Центру за женске студије, Београдској отвореној школи, Мисији ОЕБС-а у Србији, Колумбија универзитету у Њујорку.

РАД У НАСТАВИ:

На Факултету за стране језике изводи наставу (предавања и/или вежбе), консултације, испите и предиспитне обавезе из следећих предмета:

2019.-2015. Теорија књижевности, Књижевне теорије, Увод у српски језик, Синтакса српског језика, Креативно писање, Методологија књижевних проучавања (на мастер студијама).

2015.-2014. Теорија књижевности, Књижевне теорије, Увод у српски језик, Синтакса српског језика, Креативно писање, Академско писање (на мастер студијама)..

2014.-2013. Теорија књижевности, Увод у српски језик, Синтакса српског језика, Креативно писање.

Ваннаставне активности:

Председник Комисије за еквиваленцију (2013./14), рецензент публикација Факултета за стране језике.

 

ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊИМА, ОРГАНИЗАЦИОНИМ И УРЕЂИВАЧКИМ ОДБОРИМА И СТРУЧНИМ КОМИСИЈАМА

Чланица удружења:

2015, 2016 The Association for Slavic, East European &Eurasian Studies (ASEEES)

Од  2008. The North American Society for Serbian Studies (NASSS)

Од  2008. The Association for Women in Slavic Studies (AWSS)

Чланица организационих одбора и стручних комисија:

Од 2014. Чланица научног одбора међународних конференција Факултета за стране језике Алфа БК универзитета; председнца комисије за еквиваленцију Факултета за стране језике; 2016. чланица комисије за одбрану мастер рада Мирела Угљанин „Феминизам у делима Алис Манро“, мастер рад одбрањен 19.маја 2016.

Чланица уређивачких одбора:

Од  2008. чланица уређивачког одбора америчког научног часописа Serbian Studies, а од 2017. и помоћник уредништва Serbian Studies;

2014. и 2015. главна и одговорна уредница  Речи – часописа за језик, књижевност и културу (Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет)

Уређивање истакнутог међународног научног часописа (гост уредник):

-2011[2013] with prof. Anna Novakov (Saint Mary’s College of California), Serbian Women and the Public Sphere: 1850-1950, special issue, Serbian Studies,  Slavica Publishers, Bloomington, Indiana, USA,Vol. 25, No. 1, 118 p. ISSN 0742-3330

 

Уређивање научних часописа

2015 Reči, časopis za jezik, književnost i kulturu, Fakultet za strane jezike, Alfa BK univerzitet, 1/2015, strana 312, ISSN 1821-0686  

2014 Reči, časopis za jezik, književnost i kulturu, Fakultet za strane jezike, Alfa BK univerzitet, 7/2014, strana 224,  ISSN 1821-0686 

Уређивање тематског зборника националног значаја

 -2013. Валоризација разлика. Зборник радова са научног скупа о Драги Гавриловић (1854-1917), уредила Светлана Томић (Београд, Алтера: Мултинационални фонд културе), стр.169. ИСБН 978-86-60007-125-7  Prikazi: KnjiženstvoPolja.

 

УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА:

Од 2013: Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији (47021). Пројекат води проф. др Гордана Даша Духачек (Факултет политичких наука, Универзитет у Београду).

УЧЕШЋЕ У СТРУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА:

2018. и 2014. Share Your Knowledge - Became a Mentor by The Embassy of the United States of America in Belgrade, ERSTE bank, Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and European Movement in Serbia (EMinS)

2013- 2016. Rečnik postjugoslavenske književnosti, HRT, Treći program nacionalnog radija, ur. Gordana Crnković i Boris Postnikov

ОБЈАВЉЕНЕ МОНОГРАФИЈЕ:

2016. Doprinosi nepoznate elite: Mogućnosti sasvim drugačije budućnosti (Beograd: Univerzitet Alfa BK, Fakultet za strane jezike), 376 str. ISBN  978-86-6461-011-7.Prikaz objavljen u Slavic Review. Gostovanje u emisiji Nivo 23, TV Studio B (13.marta 2017); intervjui:  Novi Magazin; Danas.

2014.Realizamistvarnost: novatumačenjaprozesrpskogrealizmaizrodneperspektive  (Beograd: Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike), str. 353. ISBN 978-86-83237-96-8. Prikazi objavljeni u Slavic Review, Aspasia; Danas; Nezavisne novine.

2009[2013] A New Understanding of Laza K. Lazarević’s Story To Matins with Father for the First Time and One Hundred Years of the Interpretative Norm [translated by Kosara Gavrilović and Višeslav Simić], Serbian Studies, Slavica Publishers, Bloomington, Indiana, USA, 23/2, vii-xiii, pp. 181-318. ISSN 0742-3330  Prikazi objavljeni u: Serbian Studies; Letopis Matice srpske.O studiji su studentkinje Fakulteta političkih nauka pisale seminarskirad u okviru kursa Rodne studije;  

Приређене књиге са предговорима, поговорима и хронологијом

2017.Milutin A.Popović Zatvorenice: Album ženskog odeljenja Požarevačkg kaznenog zavoda (1898), priredila Svetlana Tomić (Beograd: Laguna), str.333, ISBN 978-86-521-2798-6 Knjiga je uključena u izbornu literature  predmeta Ženeizatvor, na master studijama Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Prikazi objavljeni u: Politika; Blic; Vreme. Gostovanja:  N1 TV; Studio B TV; Radio Beograd 1; Radio 202. Intervju: VICE.

2015. prvo izdanje, 2015. drugo izdanje: Kraljica Natalija Obrenović Ruža i trnje: uspomene, aforizmi i priče, pisma, priredile Ljubinka Trgovčević, Svetlana Tomić i Ivana Hadži Popović (Beograd: Laguna), str. 510. ISBN  978-86-521-1980-6; COBISS.SR-ID 217369612 Prikazi: Vreme; KULT. Gostovanja:  RTS TV; Radio 202.

2015. прво издање, 2016. друго издање: Драгутин Илић Роман краљице Наталије, приредила Светлана Томић, Београд: Службени гласник, 2015,од стр.1 до стр. 119. ISBN   978-86-519-1919-3 COBISS.SR-ID 216685324 Prikazi: Vreme, Večernje novosti. Gostovanja:  RTS TV; Radio 202. Vreme;. Gostovanja:  Radio Beograd 1,  Radio 202.

2014. Милка Алексић Гргурова Атентаторка Илка и друге приче, приредила Светлана Томић (Београд: Службени гласник), стр. 452. ISBN  978-86-519-1755-7; COBISS.SR-ID 212068620

 

УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА:

1.         01.06.  – 03.06. 2018. A Hero of Our Time: (Inter)national symbolic public figures and their cult in the age of (post)modernity,  the international conferenceorganized by the European University at St. Petersburg and The “New Literary Observer” Journal, Moscow,  The Central Universal Science Nekrasov Library. Усмено излагање: From a Ruined Tomb to the First Public Monument Dedicated to a Woman: Constructing the Cult of the First Serbian Poetess.

2.         08.02. – 11. 02. 2018. Неко је рекао феминизам? Феминистичка теорија у Србији данас Институт за филозофију и друштвену теорију,  Београд. Усмено излагање: Феминистичка проучавања  историје српског друштва и књижевности. Да ли стварамо нову „црну педагогију"?

3.         29.11. – 1.12. 2017.  Convention and Revolution. Life writing by women in the 1800s and 1900s: archives, critiques and methods. Polish Academy of Science and Art. Варшава, Пољска. Усмено излагање: “Inferior” researchers of the “marginal” subject.

4.         25. 11. 2017. FEMINISM, KNOWLEDGE PRODUCTION AND SOCIAL CHANGE: CRITICAL PERSPECTIVES FROM THE SEMIPERIPHERY OF EUROPE, Институт друштвених наука, Београд. Усмено излагање: Women, Memory, and History: Autobiographics as a Way of Confronting the Past and a Means of Creating the Future.

5.         03.11. 2017. Књижевни, преводилачки и научни доприноси Маје Херман Секулић, Факултет за стране језике Алфа БК универизтета. Усмено излагање:  Значај „Скица за портрете“ и контекст затирања знања, сећања и наслеђа истакнутих  интелектуалки у српској култури.

6.         19–20. 5. 2017. Језик, књижевност и технологија, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, Београд. Усмено излагање: Методологија истраживања у затвореним друштвима: „академска фантастика“ и технологија насиља, или - измишљање прошлости, цензурисање критичности, васпитавање корумпираности, неговање илузија.

7.         26.11. 2016. Јелица Беловић Бернаџиковска: етнографкиња, педагошкиња, књижевница... Београд, Филолошки факултет. Усмено излагање: Да ли споменике и даље претварамо у гробове? Српкиња  из 1913:  њен жанр албума, њен настанак и њена судбина.

8.         17. 11. – 20. 11. 2016. 48th Annual Convention of Association for Slavic, East European and Eurasian Studies: Global Conversations, Washington DC, USA. Усмено излагање: The Past in the Present: Women in Serbian History and Education.  

9.         30.09. – 1.10. 2016.Језик, књижевност и популарна култура,Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, Београд. Усмено излагање: Неки примери производње славе српскијх књижевница из друге половине 19. и с почетка 20.века.

10.       09. 04. 2016. Читате ли Јелену Димитријевић? Београд: Филолошки факултет. Усмено излагање: Политемпорални и мултикутурни значај Јелене Ј.Дмитријевић: досадашња читања и могућности даљег проучавања.

11.       09.06.  – 10.06.2016. Књиженост за децу и идеологија. Саветовање о књижевности за децу 59. Змајевих дечјих игара, Нови Сад, Матица српска. Усмено излагање: Невидљиви субјекти и игнорисан жанр: меомари истакнутих жена.

12.       21. 01. 2016. Иновације у настави страних језика, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, Београд. Усмено излагање: Женска презимена: језичка норма  и родна равноправност.

13.       19.11. –22.11. 2015. 47th Annual Convention of Association for Slavic, East European and Eurasian Studies: Facts, Philadelphia, PA (USA).  Усмено излагање:  The Contribution of Women Translators to the Serbian Culture. 

14.       04.06.  – 05.06. 2015. Књижевност за децу између културног средишта и маргине – Средишта и маргине у књижевности за децу, Саветовање о књижевности за децу 58. Змајевих дечјих игара,  Нови Сад, Матица српска. Усмено излагање:  Српске књижевнице из прошлости и проблем канонизације: предлози за превазилажење неких друштвених проблема.

15.       22.05. – 23.05. 2015. Језик, књижевност, култура у светлу филозофије, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, Београд. Усмено излагање: Оцењивати рад књижевница: универзалне бољке српске књижевне и академске  критике.

16.       24–25. 5. 2014. Култура у огледалу језика и књижевности, Факултет за стране језике, Алфа универзитет, Београд. Усмено излагање: Нова култура дебате и промена структуре српског романа.

17.       05.06. – 06.06. 2014. Књижевност за децу и интермедијалност, Саветовање о књижевности за децу 57. Змајевих дечјих игара,  Нови Сад, Матица српска. Усмено излагање:  Заборављена књижевница Даница Бандић и заборављен илустратор Урош Предић.

18.       26.10. – 27.10. 2013. Скуп поводом 150 година вишег образовања за жене у Србији: претпоставке и будућност образовања на Балкану,  Београд,Факултет политичких наука.  Усмено излагање: Аутобиографика првих народних учитељица: дискурси самопредстављања.

19.       11.10.  – 13. 10. 2013. Трећа европска конференција жена иноваторки „Жене у служби стваралаштва“, Бања Лука (БиХ).  Усмено излагање: Сукобљен однос културног канона и културног капитала. 

20.       24.05. – 25.05. 2013. Језик, књижевност, религија, Београд,Факултет за стране језике Алфа Универзитета.  Усмено излагање: Бог и свештеници: осуда и критика из тачке гледишта женских ликова.

21.       25. 04. –26.04. 2013. Језик, књижевност, маргинализација, Ниш: Филозофски факултет, Департман за англистику. Усмено излагање: Маргинализација српских књижевница: културолошке последице академских пракси.

 

22.       07.06. –08.06. 2012. Књижевност за децу и младе у родној перспективи, Саветовање о књижевности за децу 55. Змајевих дечјих игара, Нови Сад, Матица српска. Усмено излагање:   Приче српских класика Лазе К. Лазаревића и Иве Андрића: два примера патријархално-стереотипног конструисања ликова девојица.

23.       04.06.2012. Научни скуп о првој српској прозној књижевници, Драги Гавриловић, Српска Црња, Народна библиотека „Ђура Јакшић“. Усмено излагање:   Шта значи проучавати жене-писце из прошлости?

 

ОБЈАВЉЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ:

Референце међународног нивоа

2018. Cat-Painters: An Anthology of Contemporary Serbian Poetry from the Sixties to the Present, Biljana D. Obradović and Dubravka Djurić, eds.  New Orleans: Dialogos Press, 2016;   Serbian Studies, Vol. 29, No. 1, pp. 177-180.

2018. „Kraljica Lir i njena deca: najbolje priče savremenih srpskih spisateljica, editor: Ljubica Arsić“, WorldLiteratureToday, March-April 2018, Vol.92, No.2, pp.75-76.

2016. “Neki arhivski primeri neiskorišćenog kulturnog kapitala” u specijalnom tematu Gender Theories and Practices in Slavic Texts of Culture: Inspirations, Innovations, Interpretations akademskog časopisa Poznańskie Studia Slawistyczne/Poznan Slavic Studies (Poland) časopisa "Poznańskie Studia Slawistyczne", broj 11/2016, tematska urednica Magdalena Koch, izdavač: Poznańskie Towarzytstwo Przyjaciół Nauki, str. 71-81, ISSN 2084-3011

 

2015.Zakotrljaj me oko sveta by Snežana Radojičić, autorsko izdanje, 2014, WORLD LITERATURE TODAY, University of Oklahoma, January 2015, Vol.89, No.1

 

2014. “The Travel Writings of Jelena J. Dimitrijević: Feminist Politics and Privileged Intellectual Identity“  in  On the Very Edge: Modernism and Modernity in the Arts and Architecture of Interwar Serbia 1918-1941, ed. by Jelena Bogdanovic, Lilen F. Robinson and  Igor Marjanovic  (Leuven: Leuven University Press, 2014), pp.115-135. ISBN 9058679934,

 

2014.Kuća sećanja i zaborava by Filip David,  Belgrade, Laguna, 2014, WORLD LITERATURE TODAY, University of Oklahoma, May-August 2015,Vol. 91, p.107-108

 

 

2011[2013].  “The First Serbian Female Teachers and Writers: Their Role in Emancipation of Serbian Society”, Serbian Women and the Public Sphere: 1850-1950, special issue guest editor with prof. Anna Novakov (Saint Mary’s College of California), Serbian Studies, Serbian Studies,  Slavica Publishers, Bloomington, Indiana, USA,Vol. 25, No. 1, 2011[2013], pp. 57-79. ISSN 0742-3330  

 

2009.Marija Knežević Fabula Rasa, Belgrade, Privately published, 2008, WORLD LITERATURE TODAY, Oklahoma, U.S.A,September/October 2009, vol.83, no. 5, p. 64-65.

2009. Valzhyna Mort, Factory of Tears, Copper Canyon, 2008 (WORLD LITERATURE TODAY, Oklahoma, U.S.A,May/June 2009, Vol.83, no.3, page71-72)

2008 [2011], “Draga Gavrilović (1854-1917), the First Serbian Female Novelist: the Old and New Interpretations“, Serbian Studies, Vol. 22, 2008 [2011], No. 2,167-189.

2008 [2011], “The Contributions of Svetolik Ranković to the Structural Development of the Serbian Novel”, Serbian Studies, Vol. 22, 2008 [2011] No. 1,17-35.

2008 [2011], “Bibliography of Scholarly Articles Published in Serbian Studies from its Foundation in 1980 to 2007”, Serbian Studies, 2008, Vol. 22, No. 1, pp. 99-125.

2008.Tanja Kragujević, Plavi sneg, KOV, Vršac, 2008 (WORLD LITERATURE TODAY, Oklahoma, USA, Januray-February 2009,Vol. 83, no. 1, page 73-74)

2008.Marija Šimoković, Kinovar, Narodna knjiga, Beograd, Srbija (WORLD LITERATURE TODAY, Oklahoma, U.S.A,September-October 2008, Vol.82, no.5, page75-76 )

Посебна поглавља у књигама

2017.“Zločin, žene i kazna (zatvorenice iz druge polovine 19.veka i kažnjenički sistem u Srbiji)“ u Milutin A.Popović Zatvorenice: Album ženskog odeljenja Požarevačkg kaznenog zavoda (1898), priredila Svetlana Tomić (Beograd: Laguna), str.287-295, ISBN 978-86-521-2798-6 

2017. „Maja Herman Sekulić“ u Maja Herman Sekulić Skice za portrete, Izabrana dela, Beograd: zavod za udžbenike i Službeni glasnik,str. 305-318,  ISBN 978-86-519-2134-9

2016. „Ženska prezimena: jezička norma i rodna ravnopravnost“ u Inovacije u nastavi stranih jezika, zbornik radova naučnog tematskog skupa održanog 21.01.2016, ur.doc. dr Zoran Čajka (Beograd: Univerzitet Alfa BK, Fakultet za strane jezike, 2016), str.127-145. ISBN 978-86-6461-004-9.

2015. „Roman o piscu i kraljici“ u Dragutin Ilić Roman kraljice Natalije, priredila Svetlana Tomić, Beograd: Službeni glasnik, 2015, str. 105-119. ISBN   978-86-519-1919-3 COBISS.SR-ID 216685324

2015. „Доминантна академска норма српског реализма и њен патријархални образац у Српски културни образац у светлу српске књижевне критике, ур. Милан Радуловић (Београд: Институт за књижевност и уметност, 2015), стр. 421-442. ISBN 978-86-7095-218-8.

2015.“Značaj književnih radova kraljice Natalije” u Kraljica Natalija Obrenović Ruža i trnje: uspomene, aforizmi i priče, pisma, priredile Ljubinka Trgovčević, Svetlana Tomić i Ivana Hadži Popović. Beograd: Laguna, 2015,str. 243-255.

2015.“Hronologija života i rada kraljice Natalije Obrenović” u Kraljica Natalija Obrenović Ruža i trnje: uspomene, aforizmi i priče, pisma, priredile Ljubinka Trgovčević, Svetlana Tomić i Ivana Hadži Popović. Beograd: Laguna, 2015, str. 469-492.

 

2014. „Značaj književnog stvaralaštva Milke Grgurove (1840-1924)“ u Milka Aleksić Grgurova Atentatorka Ilka i druge priče, priredila Svetlana Tomić, Beograd: Službeni glasnik, 2014, str. 425-452.

 

2014. „Obrazovanje i osvajanje građanskog statusa žena: primeri prvih profesionalnih učiteljica-književnica“ in Obrazovanje, rod, građanski status, ur. Daša Duhaček, Katarina Lončarević i Dragana Popović (Beograd : Čigoja štampa: Fakultet političkih nauka, Centar za studije roda i politike, 2014), str. 38-56. ISBN 978-86-84031-71-8

2014. „Nova kultura debate i promena strukture srpskog romana” Kultura u ogledalu jezika I književnosti, Culture in the Mirror of Language and Literature, Zbornik radova sa treće međunarodne konferencije,  May 24-25, 2014, ur. dr Maja Ćuk, dr Melina Nikolić,Tijana Parezanović, Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, Beograd, 2015, 72-91.ISBN 978-86-8323798-2

2013. „Шта значи проучавати жене-писце из прошлости?«  у Валоризација разлика. Зборник радова са научног скупа о Драги Гавриловић (1854-1917), уредила Светлана Томић (Београд: Алтера: Мултинационални фонд културе. 2013), 21-43. ISBN 978-86-60007-125-7

2013. „Srpkinja kao svedočanstvo transformativne uloge obrazovanja žena ili Razlozi inicijative za reprint izdanje“ u Srpkinja, Njezin živt i rad, njezin kulturni razvitak i njеzina umjetnost do danas, reprint izanje (Banja Luka: Grafopapir, 2013), i, ISBN 978-99955-85-12-9 

2012. „Muške norme i putopisi Jelene J. Dimitrijević “ u zborniku Kultura, rod, građanski status, ur. prof.dr Gordana Duhaček i mr Katarina Lončarević (Beograd: Fakultet političkih nauka, Centar za studije roda i politike, 2012), str. 156-175. ISBN 978-86-84031-60-2

 

Научни чланци

2018 „Žene, pamćenje i istorija: autobiografika kao suočavanje sa prošlošću i proizvođenje budućnosti“, special issue of Sociologija, „Feminism, Knowledge Production and Social Change: Critical Perspectives from the Semiperiphery of Europe”, ed.by Marina Hjuson, Vol. 60, no.1, 2018,  pp. 376-388.

2017. „Srpske književnice u bosanskohercegovačkim listovima krajem 19.veka “ Liparbr.63, 2017, Tematski zbornik u čast prof.Radmile Nastić, prir. Biljana Vlašković Ilić, Univerzitet u Kragujevcu, str. 297-309, 2017.

2016. „Nevidljivi subjekti i ignorisan žanr: memoari istaknutih žena“,  Detinjstvo, Novi Sad, 2016, str. 128-136. UDC 821–93.09–055.2

2015. „Srpske književnice iz prošlosti i problem kanonizacije: predlozi za prevazilaženje nekih društvenih problema“, Detinjstvo, Novi Sad, 2015(2): 80-87.ISSN 0350-5286

2014. „Преписка Милице Јанковић“ , Књижевна историја, (Београд: Институт за књижевност и уметност, 2014), Но.153, стр. 679- 696. ISSN 0350-6428

 

2014.„Норма, књижевнице и истина“, специјални темат Књижевност и истина,Култура,часопис за теорију и социологију културе и културне политике (Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2014), No. 143, стр. 168-186. ISSN 0023-5164

2014.„Заборављена књижевница Даница Бандић и заборављен илустратор Урош Предић“, Нови Сад, Детињство, Нови Сад, 2014, бр.1, 98-105. ISSN 0350-5286

2013. „Преписка Јелене Ј. Димитријевић са њеним сарајевским издавачем Исидором Ђурђевићем“, Зборник Матице српске за књижевност и језик (Нови Сад: Матица српска, 2013), (3): 705-715. ISSN 0543-1220

 

Приређивање научне грађе:

2015. Милојка Радојичић „Предшколско васпитање у документима СФРЈ“, приредила Светлана Томић, Речи, часопис за језик, књижевност и културу, бр. 1, 2015, Београд: Факултет за стране језике:Алфа БК универзитет, стр.  231-279, ISSN 1821-0686

 

Библиографски прилог:

2015. „Prilog Bibliografiji radova prof. dr Sonje Dekanić Janoski (1939-2012)“, Reči, časopis za jezik, književnost i kulturu, br. 8, Beograd: Fakultet za strane jezike: Alfa BK univerzitet,  str.279-284, ISSN 1821-0686

 

Научне критике:

2016.„Neda  Kovačević Beogradski spomenarnik : putovanje srpskom istorijom putem spomenika u Beogradu. Deo 1, Ličnosti u beogradskim spomenicima (Beograd: N. Kovačević, 2016)“, Reči, Beograd: Fakultet za strane jezike Alfa BK univerziteta, 2016, br. 9,  str.135-140 ISSN 1821-0686

2015. Marina Hughson Poluperiferija i rod: pobuna konteksta, Reči, časopis za jezik, književnost i kulturu, br. 8, Beograd: Fakultet za strane jezike, 2015, str. 291-295 ISSN 1821-0686 -2015. Svetlana Tomić -Žarko Rošulj Čas opisa časopisa VI: žanrovi u srpskoj šaljivoj periodici (1830-1918), Reči, časopis za jezik, književnost i kulturu, br. 8, Beograd: Fakultet za strane jezike, 2015, str. 295-298 ISSN 1821-0686

2014 [2015] Енциклопедија књижевних јунака, састављач и главни уредник доктор историје уметности С.В. Стахорски, превео са руског Андриј Лаврик (Београд: Плави круг: Невен, 2013, стр. 785),  Зборник Матице српске за књижевност и језик (Нови Сад: Матица српска, 2014 [2015]), Књ.62, свеска бр.3, стр. 847-851. ISSN 0543-1220

 

2014.Ljiljana Stankov KatarinaMilovuk (1844-1913) i ženskipokretuSrbiji, (Beograd : Pedagoški muzej, 2011), Reči, Fakultet za strane jezike, Alfa univerzitet, Beograd, 2014, br.7, str. 191-203.

2014.Strategije i taktike uspešnih žena 19.veka: Na tragu zlatne decenije srpsko-nemačkih veza: Mina i Talfj u privatnoj prepisci Juliana Jovičić (Novi Sad: Futura, 2012), Reči, Fakultet za strane jezike, Alfa univerzitet, Beograd, 2014, br.7, str. 203-207. ISSN 1821-0686

РЕЦЕНЗИЈЕ РАДОВА:

Рецензије научних чланака

Serbian Studies (Slavica Publishers, USA)

Translation Review (Routledge, USA)

PoznańskieStudiaSlawistyczne (Poznan Slavic Studies, Poland)

 Reči (Fakultet za strane jezike Alfa BK univerziteta, Beograd)

 [sic] - Časopiszaknjiževnost, kulturuiknjiževno prevođenje (Sveučilište u Zadru, Hrvatska)

Knjiženstvo (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu)

Рецензијe монографских рукописа

Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje: Priručnik za uključivanje tema rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja u aktivnosti srednjih škola (Beograd: Autonomni ženski centar: UN Trust Fund to End Violence against Women, 2018)

Азбучник: Хероине ћирилице, прир. Љиљана Јовановић (Београд: Министарство спољних послова Србије, 2017)

др Ивана Крсмановић Архетип жене у поезији Џона Китса  (студија у припреми за штампу)

МЕНТОР МАСТЕР РАДОВА:

Снежана Милошевић „Лингводидактички аспекти усвајања садашњег времена  у српском језику: виши разреди основне школе“, мастер рад одбрањен 29.јуна 2016.

Јелена Милић „Чланови у енглеском језику и њихово превођење на српски:почетни ниво наставе“, мастер рад одбрањен 29.септембра 2016.

 

ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ

Предавања по позиву на истакнутим међународним институцијама:

2017. OSCE Mission to Serbia, Beograd:  “Crime, Women, and Punishment: Serbian Women Prisoners of the Second Half of the 19th Century”,  7. mart 2017.

2015. Columbia University, New York: Gostujuće predavanje na Kolumbija univerzitetu u Njujorku (Columbia University, City of New York): 17. novembar 2015. ”Using Neglected Literary Texts to Understand the Evolution of Serbian Society”

Предавања по позиву на истакнутим домаћиминституцијама:

2018. Центар за женске студије, Београд:  "Преплитање историје учитељицаи ауторки",  предавање у оквиру курса: "Образовање и феминизам", 13. марта 2018.

2017. Коларчева задужбина: „Жене, памћење и историја: аутобиографика као суочавање са прошлошћу и произвођење будућности“, предавање оргаизовано у оквиру новог циклуса СеФем-а „Феминизам у Србији – Теорија, истраживања, стваралаштво”. 9.октобра 2017.

2017. Центар за женске студије, Београд:  "Преплитање историје учитељица и књижевница (списатељица?)",  предавање у оквиру курса: "Образовање и феминизам", 3.април 2017.

2013. Београдска отворена школа, Београд: ”Креативно мишљење”, 21.новембар 2013.

2013. Београдска отворена школа, Београд:  “Будућност истоирје српске књижевности”, 9.децембар 2013.

2012. Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд: „Једна могућа научна револуција – нова парадигма прозе српског реализма – идеализација патријархата од стране научне норме или зашто нам је (између осталог) потребан феминизам“, 17. октобар  2012.

2012.Факултет политичких наука, Београд, Центар за женске студије, курс „Политичка одговорност и историја садашњости“: „Одговорност историчара и историчарки  српске књижевности“, 6. новембар 2012. 

2012.Београдска отворена школа, Београд: „Прве српске учитељице-књижевнице – Прилог историји српске грађанске културе“, 12. децембар 2011.

 

Предавања по позиву на домаћиминституцијама:

2016. Пета београдска гимназија, Београд: “Славне наставнице и славне ученице Прве женске гимназије”, 8.марта 2016.

2015. Билиотека “Милутин Бојић”, Београд: “Значај вишег образовања за жене: како су живеле и радиле и шта су све постигле ондашње наставнице (Станка Глишићева) и ученице (Паулина Лебл Албала)”, 15.јун 2015.

2013. Пета београдска гимназија, Београд: „Десанка Максимовић и пробој првих учитељица-књижевница у јавну сферу српске кутуре“, 28. мај 2013.

 

БИБЛИОГРАФИЈА  БЕЛЕТРИСТИЧКХ РАДОВА

Књиге поезије

2002.Тунели у наручју (Београд: Пегаз, Књижевна омладина Србије)  Награда Књижевне омладине Србије

2008.Мегафони тишине (Ниш: Нишки културни центар)

Заступљеност у антологијама

2018 Umrežistih 2 (pjesnikinjeregona), uredio dr Tin Lemac (Opatija: Shura publikacije, Hrvatska, 2018), str.100-106.

2011 Pegaz,pečatvremena (Begrad: Književna omladina Srbije, 2011), str. 103-107.

 

Песме, приче, песме за децу

 Књижевна реч (Београд), Реч (Београд), Sarajevnske sveske  (Sarajevo), Српске народне новине (Будимпешта), Свеске (Панчево), Knjigomat (Zagreb), Poezija (Zagreb), Omnibus (Sarajevo), Balkanski književni glasnik (Beograd)...

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА ПУБЛИЦИСТИЧКИХ РАДОВА

 

Приређивање књижевних радова

2006.“Izbor novije hrvatske poezije” ,  KNJIŽEVNI MAGAZIN, januar-februar 2006, str.41-54 Beograd, Srbija

 

2005.Roman Simić “Jeste li čuli za Mendozu” izbor priče (83-98) i beleška o knjizi Romana Simića (U što se zaljubljujemo, Profil, Zagreb, 2005) KORACI  9-10, 2005,  str. 99 -100 Kragujevac, Srbija

 

2005. “Tri bosanskohercegovačka pesnika” (Jozefina Dautbegović, Kemal Mahmutefendić, Dragoslav Dedović, Buybook, Sarajevo, 2003-2004), izbor i kritički tekst,  KORACI  1-2, 2005. str. 65-77. Kragujevac, Srbija

Текстови о међународно признатим писцима

2009.O knjizi Rišarda Kapušćunjskog “Drugi”, POLITIKA, Beograd, 28.7. 2009.

2008.“Nova knjiga pesama Čarlsa Simića” (Charles Simic, That Little Something, Harcourt, 2008, USA), POLITIKA Beograd, 28.7.2008, str.14.

2005.“Dva bestselera u ringu - Drakula protiv Da Vinčija” (Den Braun Da Vinčijev kod i Elizabeta Kostova Povjesničarka) POLITIKA, 11.oktobar 2005, str.16

Критике о теоријским књигама

2009.„Оданост универзитету културе“ (Jonathan Culler The Literary in Theory, Stanford University Press, 2007), Kњижевна република, Загреб, Хрватска,  бр. 1-3, 2009, стр.300-303.

2009. „Како функционише Џејмс Вуд? Шифра: Читајте пажљиво“ (James Wood, How Fiction Works, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2008), Нови израз, Сарајево, Босна и Херцеговина,  2009.

2006.„Проницљивост реализма”(Peter Brooks, RealistVision, Yale University Press, USA, 2005), Златна греда, Нови Сад, Србија, 2006, март, број 53,стр. 73-74.

2005.“O ukusu se mora raspravljati” (Milivoj Solar, Predavanjaološemukusu, odbranaestetičkogauma, Politička kultura, Zagreb, 2004) SVESKE  br.77, septembar 2005, str. 170-172 Pančevo, Srbija

2005.„Књига о телу” (Peter Brooks Body Work, Objects of Desire in Modern Narrative, Harvard University Press, 1993),Књигомат

 

Округли столови

 

2009.„Profesionalnost književne kritike i sadašnje stanje u kritici iz regionalne perspektive“, GRADINA, Niš, br.29-30, 2009, str.54-60-“(Ne)književnostanjestvari okrugli sto Niškog kulturnog centra o negativnim pojavama novijeg doba u književnosti, 11.mart 2009. Niš, Srbija

2008.Degeneracijaknjiževnekritike (okrugli sto P.E.N centra BiH o kraju književne kritike, kraj februara, 2008, Sarajevo, BiH)

Полемике

2007.“Štajepamfleta štakritika?” KNJIŽEVNI MAGAZIN, Beograd, Srbija, januar-februar 2007, br.67-68, str.42-43

2007. “Kontroverzna RutaTannenbaum, POLITIKA, Kulturni dodatak, Beograd, Srbija, 22.9.2007, str.7

 

Есеји

2012.„Sloboda između dobra i zla“ TEMA, Zagreb, 2012, 3/4, 39-41.

2007.“Izobličenjeinestajanjenovinskeknjiževnekritike, Puls demokratije, Sarajevo,

30.11.2007.

2007. „Tresla se vaga, rodio se miš!“  (o finalistima nagrade Jutarnjeg lista 2007), GRADINA, Niš, 2007.

2007.Pisac kao brend: „Remek-delo ili remek-odelo?“, TEMA, Zagreb, Hrvatska,  1-2, 2007, str.25-27.

-“Pesma u formatu čoveka”,TEMA, Zagreb, Hrvatska ,2006, 1-2, str.37-38.

Интервјуи

2014.“Razgovor s povodom: Sibelan Forester i Svetlana Tomić”, Polja, časopis za književnost i teoriju, Novi Sad,  no. 489, September-October 2014, 108-111.

2009.Branko Mikašinović, Američki Srbobran, 2009.

2008.Vejn Miler i Kevin Prufer, “Američki izbor srpskih pesnika u evropskoj antologiji”, POLITIKA, 23.decembar 2008. Integralna verzija intervjua, sa uvodom u Antologiju i prevedenim pesmama, objavljena je u časopisu SARAJEVSKE SVESKE, 2008, br.21-22, str.565-576, Sarajevo, BiH

2008.Faruk Šehić, “Svet se može promeniti do kraja pesme”, POLITIKA, 10.septembar 2008.

2007.Velimir Visković, “Patriotizam se ne meri količinom mržnje” POLITIKA, 17.oktobar, 2007, str.16.

2007.Predrag Matvejević, “Između azila i egzila” POLITIKA, 8.juli 2007, str.17.

2007.Dai Siži, “Kina se promenila bez nas” POLITIKA, Kulturni dodatak, 9.jun 2007, str.2

2007.Stevan Tontić, “Svetost postojanja” dobitnik Bosanskog stećka za 2007, POLITIKA, 3.jun 2007, str.17.

-2007.Nenad Veličković, oktobar, 2007. POLITIKA, Dodatak za sajam knjiga

2007.Igor Štiks,  “Intimna hodočašća” POLITIKA , 6.mart 2007, str.16

2006.Aleksandar Hemon, “Jednom kad zavoliš knjigu” POLITIKA, 7.decembar 2006, str.16

2006.Ivana Sajko, “Reči protiv gluposti” POLITIKA, 12.novembar 2006, str.18

2006. Kšištof Čiževski, “Most do druge strane” POLITIKA, 5.jul 2006.str.16.

2006.Hanif Kurejši, “Svet je smešno mesto” POLITIKA, 1.jun 2006, str. 17

2006. Roman Simić “Sakriti se od ljubavi”, POLITIKA, 9.maj, 2006, strana 16.

Извештаји о култури

из Вашингтона, Дстрикт Колумбија  (избор)

2009.Digitalni došljaci i urođenici (POLITIKA, 16.6. 2009)

2009. “Zle su stvari počinjene u naše ime”, (Tri knjige o zločinima u bivšoj Jugoslaviji) POLITIKA, Beograd, 23.4.2009.

2009. “Smitsonijan: Dečani među deset najugroženijih spomenika u svetu”, POLITIKA, Beograd, 19.3.2009.

2008.“Hitlerova privatna biblioteka”, POLITIKA, Beograd, 31.10.  2008

2008.“Sto dolara za dobrog đaka”, POLITIKA, Beograd, 20.10. 2008.

2008.“Blogosfera i etički kodeks-Privatnost i sloboda govora u eri interneta” (Daniel J.Solove The Future of Reputation. Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet, Yale University Press, 2007, USA)  POLITIKA,Beograd, 2.6.2008.

из Сарајева (избор)

2007.“Pljesak u pozorištu, muk u medijima”(Ćeif u Sarajevu) POLITIKA, Kulturni dodatak, Beograd, Srbija, 10.11.2007, str.7.

 2007.“Kontroverzna Ruta Tannenbaum”, POLITIKA, Kulturni dodatak, Beograd, Srbija, 22.9.2007, str.7.

2007.-“Protiv monstruma istog” (8.Evropski književni susreti u Sarajevu),POLITIKA, Kulturni dodatak, Beograd, Srbija, 9.jun 2007, str.2

2007.“Pet decenija Izraza”, POLITIKA, Beograd,28.5.2007.str.14

2006. „Razgovori o kulturnoj politici- Razmena iskustava”,POLITIKA, Beograd,  decembar, 2006.

2006.“Posle buke zbog dodele nagrade MešaSelimović - Ne vredi ni kamdžija-”POLITIKA, Beograd, septembar 2006.

2006.Razglednica iz Sarajeva, Dve značajne književne manifestacije: 45.Sarajevski dani poezije i 7.Evropski književni susreti -“U svojoj ranjenoj zemlji”, POLITIKA, Kulturni dodatak, 27.maj 2006, str.11

Преводи

са енглеског на српски

2008.WayneMillerandKevinPrufer, SARAJEVSKE SVESKE, 2008, br.21-22, str.577-581, Sarajevo, BiH)

2008. Charles Simic “Mrtva računica“, POLITIKA, Kulturni dodatak, 30.8.2008.

 

Текстови о балканским пројектма

2007.Na trećem trgu, AntologijanovekratkepričeBosneiHercegovine, HrvatskeiSrbijeiCrneGore, Kikinda-Beograd, 2006, SARAJEVSKE SVESKE,  Sarajevo, Bosna i Hercegovina, br.17, 2007.

2007.“Susreti NaTrećemtrgu (AntologijanovekratkepričeBosneiHercegovine, HrvatskeiSrbijeiCrneGore, Kikinda-Beograd, 2006), POLITIKA, 19.januar 2007, str.16

Критике о босанскохерцеговачкој књижевности

2007.Morija, brevijar smrti (Abdulah Sidran Morija, Svjetlostkomerc d.o.o, Sarajevo, 2006), POLITIKA, Kulturni dodatak, Beograd, Srbija, 1.9.2007, str.2.

-2007.Sumatra kao “vremeplovna lađa” (Dragoslav Dedović Café Sumatra, ZORO, Zagreb-Sarajevo, 2005), POEZIJA, Zagreb, br.1-2, 2007, str. 131.

2007.Roman o gradu: Hommage Sarajevu (Igor Štiks, Elijahovastolica, Fraktura, Zaprešić, 2006)NOVI IZRAZ, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, br.37-38, juli-decembar 2007, str.208-211.

2006.“Stanovati u sebi” (Dževad Karahasan, Noćnovijeće, Profil, Zagreb, 2005, NOVI IZRAZ, br.33-34, juli-decembar 2006, str.238-240 , Sarajevo, BiH
2006.“Prevare vještih književnika”i “zablude vještih čitalaca” (Nedžad Ibrišimović, Vječnik, Svjetlostkomerc d.d, Sarajevo, 2006), NOVI IZRAZ, br.33-34, juli-decembar 2006, str.241-245 , Sarajevo, BiH
2006.“Antologijske pesme ometene nedorađenim” (Damir Uzunović, Ljudiiptice, Space Production, Sarajevo, 2005), POEZIJA, časopis pjesničke prakse, br 1-2, svibanj, 2006, strana 269-271 Zagreb, Hrvatska

2005.“Detinjstvo i provincija duše” (Mustafa Zvizdić Muzikazidnihsatova, Zoro Sarajevo, 2004) SVESKE, br.78, o ktobar,2005, str.149-150 Pančevo, Srbija

2005.“Utvrđivanje tradicije bosanskohercegovačke fantastične priče” (AntologijafantastičkepripovijetkeuBosniiHrecegovini Nenada Radanovića, SKPD Prosvjeta, Sarajevo, 2004) SVESKE oktobar, br.78/2005, str. 132-134 Pančevo, Srbija

2005.“Sažimanje iskustava” (Zdenko Lešić KnjigaoTari , Zoro, Sarajevo, 2004), KNJIŽEVNI MAGAZIN, septembar,2005. Beograd, Srbija

2005.“Osećanja i sećanja na rat” (Emir Suljagić Razglednicaizgroba), POLITIKA, 11.7.2005, str.16. Beograd, Srbija

2005.Čovek i Bog - između obraza, čuda i pruge (Dževad Karahasan Kućazaumorne, Oko, Sarajevo, 2004) KORACI 5-6,2005. str.169-173 Kragujevac, Srbija

2005.“Poigravanje vrhom noža” (Goran Samardžić Šumskiduh, Profil, Zagreb, 200) POLITIKA, Kulturni dodatak, 16.4.2005, str. 4. Beograd, Srbija

Критике о хрватској књижевности

2009.“Nevješto i neuspjelo” (Igor Štiks Povijestpoplave, Frakutra, Zaprešić 2008) NOVA ISTRA, Pula, Hrvatska, proljeće-ljeto/2009, str. 230-233

2009. “Veliko razočaranje” (Marinko Koščec Centimetarodsreće, Profil, Zagreb, 2008) Treći program Radio Televizija Hrvatske, 2009.

2008.“Adhoc trikovi još jednog osrednjeg Jergovićevog romana” (Freelander, Ajfelov most, Sarajevo, 2007), TEMA, dvobroj 3-4, 2008, Zagreb, Hrvatska

2007. “Roman osrednje vrednosti” (Miljenko Jergović RutaTannenbaum, Durieux, Zagreb, 2006), GORDOGAN, Zagreb, zima-jesen 2007, str. 417-420.

2006.“Tri loše knjige” (Ivica Prtenjača Dobroje, lijepoje, Profil, Zageb, 2006; Gordan Nuhanović Posljednjidanipanka, Profil, Zagreb 2006, Edo Popović Tetoviranepriče, Profil, Zagreb, 2006), TEMA, 11-12/2006, str.79-81, Zagreb, Hrvatska

2006.“Izdržati sebe” (Igor Mandić Sebipodkožu-dnevničkipabirciVIII 003-VIII 004, nehotičnaautobiografija, Profil, Zagreb, 2006), POLITIKA, Kulturni dodatak, 18.novembar 2006, str.10

2006.“Oštro protiv gnjileži” (Svjetlan Lacko Vidulić MukeMikuline, AGM, Zagreb, 2005) TEMA, 5-6/2006, str.64-65. Zagreb, Hrvatska

2006.“Raskošan pripovedački talenat Romana Simića Bodrožića”, SARAJEVSKE SVESKE, 2006, br.14, str.213-228, Sarajevo, BiH

2006.“Zaostaci potonulog svijeta” (Marinko Koščec Tomalopijeskanadlanu, Profil, Zagreb, 2005) SVESKE,br.82, oktobar 2006, str.149-150, Pančevo, Srbija)

2006.“Hrvatski bestseleri” (BESTSELER, Večernje Novosti, Beograd, broj 7, 2.jun 2006, str.4-5, Srbija

2006.“Zanimljivo preokretanje modela ljubavne priče” (Krešimir Pintarić

Ljubavjesve, Profil, Zagreb, 2005) SVESKE, br.81, jul, 2006, str.172-173. Pančevo, Srbija

2006.“Odlična priča o vremenima i ljudima” (Miljenko Jergović Gloriainexcelsisdeo, EPH, Zagreb, 2005), NOVI IZRAZ, br.32, april-juni2006, 167-169 str. Sarajevo, BiH

-2005.“Poezija za čitanje i pamćenje”(Delimir Rešicki, Aritmija, Meandar, Zagreb, 2005), TEMA, 2005, br.10-11 str.85-86. Zagreb, Hrvatska

2006.“Izneveren povratak” (Slobodan Novak, Pristajanje, Naklada Ljevak, Zagreb, 2005), KNJIŽEVNI MAGAZIN, 2006, maj, br.59. str.46-47, Beograd, Srbija

2006.“Pokušaji života” (Senko Karuza, Ima li života prije smrti, Naklada MD, Zagreb, 2005), TEMA,časopis za knjigu, 2005, 7-8, Zagreb, str.64-65; SVESKE, 2006, april, broj 80, str.174-175, Pančevo, Srbija

2006.“Hrvatska književnost u 2005.”, BESTSELER, broj 1, 10. mart 2006, str.4-5, Beograd, Srbija

2006. “Neodoljiva složena jednostavnost” (Zoran Ferić Djeca Patrasa Europapress holding, Zagreb, 2005) SVESKE, januar 2006, br.79, str.150-152. Pančevo, Srbija

2005.“Horor i mogućnost uskrsnuća” (Davor Špišić Koljivo, V.B.Z. Zagreb, 2004), KNJIŽEVNI  MAGAZIN, br.43-44, januar-februar 2005, str.50-51 Beograd, Srbija

 

Критике о књижевности жена

историја

-„И после пет година у сенци” (Celia Hawkesworth, Voices in the Shadows, Women and Verbal Art in Serbia and Bosnia, CEU Press, Budapest, 2000) , Сарајевске свеске,  Сарајево, Босна и Херцеговина, 11-12/ 2006, стр. 489-497.         

савремена постјугословенска књижевност

2009.„ Žena i Grad kao neprekidna telesna kontekstualizacija“ (Ljubica Arsić Mango, Laguna, Beograd, 2008), KNJIŽEVNA REPUBLIKA, Zagreb, 7-9/2009, str. 337 -340

2009. „Usredištenje bića u sebi“ (Sanja Lovrenčić Martinove strune, Leykam International, Zagreb, 2008) Treći program Radio Televizije Hrvatske, 16.5. 2009.

2009. „I svijet je sjeo na svoje mjesto“ (Evelina Rudan Pristojne ptice, V.B.Z, Zagreb, 2008) Treći program, Radio Televizija Hrvatske, emitovano 25.4. 2009, NOVA ISTRA, Pula, Hrvatska, proljeće-ljeto/2009, 226-230

2008.“Ženskiredvožnje (o hrvatskim književnicama tokom 2007.) POLITIKA, Kulturni dodatak, 16.2.2008, str.4.

2008.-Daša Drndić, Sonenschein, Fraktura, Zaprešić, POLITIKA, Beograd,  januar 2008.

2007.“Jedna odlična i jedna osrednja romansirana biografija” (Sanja Lovrenčić UpotrazizaIvanom, Autorska kuća, Zagreb 2006; Slavenka Drakulić Fridailioboli, Profil, Zagreb, 2006), TEMA, 9-10.2007, str.93-95.

2006.“Odličan, jak i nov rukopis o ratu” (Ivana Sajko, Rio bar, Meandar, Zagreb, 2006),TEMA, 2006, 1-2, str.37-38, Zagreb, Hrvatska

2006.“Prvenac koji obećava” (Lamija Begagić, Godišnjicamature, Omnibus, Sarajevo,2006) NOVI IZRAZ, Sarajevo, Bosna i Hercegovina,br.41, juli-septembar, str.158-160

2005.“Svet suza i smeha” (Fadila Nura Haver Kadumremdasesmijem, Zoro, Sarajevo, 2004, POLITIKA, Kulturni dodatak, 9.jul, 2005, str 11.

2005. “Ženski Šerlok Holms” (Mima Simić Pustolovine Glorie Scott, AGM, Zagreb, 2005) POLITIKA, 18.septembar 2005, str.16, Beograd, Srbija

2005.“Irena ili sećanja: ispisano ćutanje uspomena” (Irena Vrkljan Našeljubavi, našebolesti- intimnaesejističkaproza, Naklada Ljevak, Zagreb, 2004) KORACI 7-8, 2005, str153-159 Kragujevac, Srbija

 Текстови на Хрватском радију (ХРТ), Трећи програм: емисија Појмовник постјугословенске књижевности, ур.Гордана Црнковић Раунић и Борис

2015. “Genocid i holokaust u postjugoslovenskim romanima” – 15.06. 2015.

 

2015.“Jalov vilajet Blicovog Projekta 23” -  12.01. 2015.

 

2014. "Dve problematizacije rata kroz narative misaonog ženskog tela" (romani Ivane Sajko Riobar i Daše Drndić Sonnenschein),  10.11. 2014.

 

2014.“O nekim razlozima skrajnuća poezije u region“  14.04. 2014.

 

2013.„Prevazilaženje žanrovskih okvira: Tatjana Gromača i Mima Simić“ 17.06. 2013.

 

2013.“Jugoslovenski rat u postjugoslovenskoj prozi: od prodora dokumentarističkog do romaneskne refleksije o pogubnosti etnonacionalizma“ 29.04. 2013.

 

2013.“Romansirane biografije u postjugoslovenskoj književnosti“ 11.03. 2013.

 

2013.“Značenje pojmova „postjugoslovenska“ i „južnoslovenska književnost“ 18.02. 2013.

 

2013.“Problemi budućih istorija postjugoslavenske književnosti“  23.12. 2013.