Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Маја Ћук
 • вебсајтови
  факултета

Маја Ћук

Maja Cuk

ДЕКАН
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 206
Консултације: понедељак 14:30-16:00

имејл: maja.cuk@alfa.edu.rs

БИОГРАФИЈА

 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ, ОБРАЗОВАЊЕ И КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ

 

Рођена је 1983. године. На Филолошком факултету у Београду, на одсеку за Енглески језик и књижевност, дипломирала је 2007. године. Октобра 2009. године, на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, одбранила је магистарски рад Књижевност као огледало културног идентитета – проза српске дијаспоре у Канади (ментор: проф. др Весна Лопичић). На Филолошком факултету у Београду је одбранила докторску дисертацију Митолошки мотиви у делима Маргарет Етвуд (ментор: проф. др Радојка Вукчевић) 2012. године.

Од 2008. године до 2010. године обављала је послове стручног сарадника у настави и секретара редакције часописа Речи на Факултету за стране језике Алфа универзитета. Од 2010. године до 2012. године припремала је полазнике за полагање међународно признатих испита у Британском савету на свим нивоима у „OwenOwen“ d.o.o. и бавила се превођењем.

У звање доцента за ужу научну област Англистика изабрана је на Алфа универзитету 2012. године. Од 2016. године је декан Факултета за стране језике Алфа БК универзитета. Исте године је изабрана у звање ванредног професора за ужу научну област Англистика.

Учествовала је на више међународних и домаћих научних скупова и аутор је више од двадесет научних радова. Рецензент је речника и радова у три научна часописа. Објавила је монографију и приредила два зборника са конференција. Један је од аутора и реализатора програма обуке „Књижевни садржаји у настави енглеског језика“, који је акредитован 2018. године код Завода за унапређивање образовања и васпитања.

 

РАД У НАСТАВИ:

 

На Факултету за стране језике изводи наставу (предавања и/или вежбе), консултације, испите и предиспитне обавезе из следећих предмета:

 

2016.-18. Британска култура и цивилизација, Енглеска књижевност до 1700. године, Енглески класицизам и сентиментализам, Енглеска књижевност 6, Модерна англо-америчка поезија, Модерни британски роман; Енглеска комедија у време Шекспира, Постмодерна књижевност (на мастер студијама).

 

2015.-16. Увод у англистику, Енглеска књижевност 1, Енглеска књижевност 2, Енглеска књижевност 6, Модерна англо-америчка поезија, Модерни амерички роман; Енглеска комедија у време Шекспира, Постмодерна књижевност (на мастер студијама).

 

2014.-15. Увод у англистику, Енглеска књижевност 1, Енглеска књижевност 2, Енглеска књижевност 5, Енглеска књижевност 6, Модерна англо-америчка поезија, Модерни амерички роман, Модерни британски роман; Постмодерна књижевност (на мастер студијама).

 

2013.-14. Увод у англистику, Енглеска књижевност 1, Енглеска књижевност 2, Енглеска књижевност 5, Енглеска књижевност 6, Модерна англо-америчка поезија, Модерни амерички роман, Модерни британски роман; Постмодерна књижевност (на мастер студијама).

 

2012.-13. Увод у англистику, Енглеска књижевност 1, Енглеска књижевност 2, Енглеска књижевност 5, Енглеска књижевност 6, Модерна англо-америчка поезија, Креативно писање; Постмодерна књижевност (на мастер студијама).

 

2009.-2010. Енглеска књижевност 1, Енглеска књижевност 2.

 

2008.-2009. Енглеска књижевност 1, Енглеска књижевност 2, Викторијанска књижевност.

 

 

Ваннаставне активности:

 

Председник Комисије за еквиваленцију (2013./14), рецензент публикација Факултета за стране језике.

 

 

ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊИМА, ОРГАНИЗАЦИОНИМ И УРЕЂИВАЧКИМ ОДБОРИМА И СТРУЧНИМ КОМИСИЈАМА:

 

Члан CEACS - a (Central European Association for Canadian Studies), од 2009. године. Члан је уређивачког одбора часописа Речи Факултета за стране језике и Академска реч Алфа универзитета. Од октобра 2012. године учествује у комисијама за одбрану мастер радова на Факултету за стране језике Алфа универзитета.

 

 

 

 

ОБЈАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА:

 

Ћук, Маја. Маргарет Етвуд и мит: Нови свет у боји древних предања. Београд: Алфа универзитет, Факултет за стране језике, 2014. (Стр. 275.)

 

 

ПРИРЕЂЕНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ:

 

Ћук Маја, Мелина Николић и Тијана Парезановић. Култура у огледалу језика и књижевности. Београд: Алфа универзитет, Факултет за стране језике, 2015. (Стр. 340.)

 

Панајотовић Артеа, Валентина Будинчић и Маја Ћук. Језик, књижевност и технологија. Београд: Алфа универзитет, Факултет за стране језике, 2018. (Стр. 208.)

 

 

 

УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА:

 

 

 1. 14. - 16.04.2009. (Re)connecting through diversity: Canadian perspectives = Les relations dans la diversité: perspectives canadiennes, Megatrend University, Belgrade. Усмено излагање: ''(Re)Connecting through Our True Stories: Immigrant Identities in Silvija Jestrović's Literary Works.''

 

 1. 24.-25.4. 2009. ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, ИДЕНТИТЕТ. Филозофски факултет у Нишу. Усмено излагање: ''Очување српског културног идентитета у Канади : Чиоде Небојше Милосављевића.''

 

 1. 6.3.2010. Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу. Усмено излагање: „Стари и нови митови у делу Пенелопијада Маргарет Етвуд.“

 

 1. 17.3.2012. Савремена проучавања језика и књижевности,Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу. Усмено излагање: „Библијски мотиви у роману Алијас Грејс“.

 

 1. 27.-28.4.2012. ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, ВРЕДНОСТИ. Филозофски факултет у Нишу. Усмено излагање: ''Година потопа: преиспитивање вредности кроз библијске мотиве у прози Маргарет Етвуд.''

 

 1. 1.3.2013. Međunarodni naučni skup „Multikulturalnost i savremeno društvo“ – “Multiculturalism and Contemporary Society“, u organizaciji Visoke škole „Pravne i poslovne akademske studije DR LAZAR VRKATIĆ“, Нови Сад. Усмено излагање: „Развој канадског културног идентитета и мултикултуралности у роману Мачје око Маргарет Атвуд.“

 

 1. 24.–25.5.2013.  Друга међународна конференција Факултета за стране језике Алфа универзитета Језик, књижевност и религија. Усмено излагање: „Улога религије и митологије у роману Антилопа и Косац“.

 

 1. 18.-20.4.2013. Canada: New Ideas for the New World 6th International conference organised by SACS and Faculty of Philology, Belgrade. Усмено излагање: ''The Blind Assassin: New Views on Mythology in Contemporary Canadian Literature.''

 

 1. 24.-25. 5. 2014. Трећа међународна научна конференција Култура у огледалу језика и књижевности, Факултет за стране језике, Београд. Усмено излагање: „Култура у огледалу 'другог таласа' феминизма: Лето пре сумрака Дорис Лесинг и Животи девојака и жена Алис Манро.“

 

 1. 2.–4.10.2014. International conference Alice Munro and the Anatomy of the Short Story organised by Italian Association of Canadian Studies, Universita degli studi di Napoli ''L’Orientale''. Усмено излагање: ''Runaway: Munro’s Rewriting of Greek Mythology as a Socially Symbolic Act.''

 

 1. 17.–18. 4. 2015. 7th International Conference Canada in Short: Contemporary Canada in Short Fiction organized by SACS and the Faculty of Philology. Усмено излагање: ''Social Construction of Female Identity in Alice Munro’s Too Much Happiness.'' 

 

 1. 22.-23.5.2015. Четврта међународна конференција Језик, књижевност, култура у светлу филозофије организована од стране Факултета за стране језике Алфа Универзитета. Усмено излагање: „Филозофски аспекти у роману Телесна повреда“.

 

 1. 21. 1. 2016. Иновације у настави страних језика, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, Београд. Усмено излагање: „Енглеска ренесансна књижевност у настави енглеског језика“.

 

 1. 30.9.-1.10.2016. Пета међународна конференција Језик, књижевност, популарна култура организована од стране Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета. Усмено излагање: ''Breakfast at Tiffany’s and Lady Oracle: (Re)invention of New Selves in Anglophone Popular Culture''.

 

 1. 19.5.-20.5.2017. Шеста међународна конференција Језик, књижевност и технологија организована од стране Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета. Усмено излагање: ''’Nets Tighten Across the Sky’: Images of Technology and Science in Contemporary Anglo-American Poetry''.

 

 1. 22.4.-23.4.2017. The 8th International Conference of the Association for Canadian Studies in Serbia Canada 150 Filmed, Belgrade: Faculty of Philology. Усмено излагање: ''Posthuman Bodies in the film the Handmaid’s Tale''

 

 1. 8.6.-10.6.2017. The 19th Annual International Conference of the English Department, ''Birth, Death, and Rebirth: (Re)Generation as Text'', University of Bucharest, Romania. Усмено излагање: ''Symbolic Regeneration and Reconstruction of Female Identity in Margaret Atwood’s Novels''.

 

 1. 3.11.2017. Научна конференција Књижевни, преводилачки и научни доприноси Маје Херман Секулић. Усмено излагање: „Митолошки мотиви у поезији Маје Херман Секулић“

 

 1. 18.5.-19.5.2018. Седма међународна конференција Језик, књижевност и емоције организована од стране Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета. Усмено излагање: „Повређивање“, „љубљење“, „растајање“ и „исцељење“ у поезији Рупи Каур

 

 1. 3.10.-5.10.2018. The 16th International Scientific Conference "Lazarev Readings": the Black Sea Coast History, politics, geography, culture and language as means of successful coexistence,Sevastopol Branchof Lomonosov Moscow State University.Усмено излагање (on-line секција): ''The Comparison between the Folklore Genre in the Black Sea Region and the Myths and Fairy Tales in Serbia''

 

ОБЈАВЉЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ:

1. Ћук, Маја. „Српска дијаспора као канадска субкултура.“ Речи: часопис за језик, књижевност и културолошке студије / главни и одговорни уредник Слободан Јовановић, Год. 1, бр 1 (2009, зима). Београд: Факултет за стране језике Универзитета „Браћа Карић“, 2009. (стр. 41-55)

2. Ћук, Маја. „Очување српског културног идентитета у Канади: Чиоде Небојше Милосављевића.“ Језик, књижевност, идентитет / уредници Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић, Ниш: Филозофски факултет, 2009. (стр. 96-107)

3. „Идентитет имигранта у Канади у прози Давида Албахарија и Драгомира Ивковића“ Речи: часопис за језик, књижевност и културолошке студије / главни и одговорни уредник Слободан Јовановић, Год. 1, бр 2 (2009, јесен). Београд: Факултет за стране језике Универзитета „Браћа Карић“, 2009. (стр. 203-223)

4. Ћук, Маја. „Грађански идентитет у делу Књига освете Драгана Тодоровића.“ Речи: часопис за језик, књижевност и културолошке студије / главни и одговорни уредник Слободан Јовановић, Год. 2, бр 3 (2010, пролеће). Београд: Факултет за стране језике Универзитета „Браћа Карић“, 2010. (стр. 53-69)

5. Ћук, Маја. "(Re) Connecting through Our True Stories: Immigrant Identities in Silvija Jestrović's Literary Works," in Jelena Novakovic, Slobodan Pajovic, Vladimir Gvozden (edts) (Re) Connecting through Diversity: Canadian Perspectives, Belgrade: Megatrend University = Serbian association for Canadian studies, 2011. (стр.175-189)

6. Ћук, Маја. „Стари и нови митови у делу Пенелопијада Маргарет Етвуд.“  Савремена проучавања језика и књижевности, Год. II, књига 2, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011. (стр. 19-30)

7. Ћук, Маја. „Израњање мотива из северноамеричке митологије у миту Новог света Маргарет Етвуд“, Стварање: часопис за књижевност и културу, број 2, Подгорица, 2012. (стр. 332-345).

8. Ћук, Маја. ''Година потопа: преиспитивање вредности кроз библијске мотиве у прози Маргарет Етвуд.'' У: ЛОПИЧИЋ, Весна (ур.), МИШИЋ ИЛИЋ, Биљана (ур.). Jezik, književnost, vrednosti: zbornik radova, Književna istraživanja, (Biblioteka Naučni skupovi). 1. izd. Niš: Filozofski fakultet, 2013. (стр. 315-323).

9. Ћук, Маја. „Развој канадског културног идентитета и мултикултуралности у роману Мачје око Маргарет Атвуд.“ У: Filologija, menadžment i ekonomija, studentski radovi: zbornik radova. Novi Sad: Visoka škola "Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić", 2013. (стр. 151-162).

 

10. Ћук, Маја. „Библијски мотиви у роману Алијас Грејс“, Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије. Књ. 2. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013. (стр. 347-354)

11. Ћук, Маја. „Улога религије и митологије у роману Антилопа и Косац“. Језик, књижевност и религија. Београд: Алфа Универзитет, 2014. (стр. 7-19).

12. Ћук, Маја. „(Пост)модерна дефиниција културног идентитета у романима Давида Албахарија.“ Речи, 2013, год. 5, бр. 6. (стр. 164-174).

13. Ћук, Маја. „Фо и Слушкињина прича: старе и нове истине у прози Џ. М. Куција и М. Етвуд.“ Култура, 2014, број 143. (стр. 187-199).

14. Ćuk, Maja. ''The Blind Assassin: New Views on Mythology in Contemporary Canadian Literature,'' in Jelena Novakovic, Vesna Lopičić (edts) Canada: New Ideas for the New World Belgrade: Faculty of Philology, 2014. (279-288)

 

15. Ćuk, Maja. ''The Robber Bride: a Dystopian Female World in Margaret Atwood’s Mythology,'' Utopia and Political Theology, [sic] – a journal of literature, culture and literary translation, Год. 5, бр 2,  06/2015. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2015. Dostupno na: http://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=344.

16. Ћук, Маја. „Родна политика у романима Лето пре сумрака Дорис Лесинг и Животи девојака и жена Алис Манро.“ Култура / уредник др Александар Прњат, Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2015.  (72-83)

17. Ćuk Maja, Andrijana Đordan, „Igla babe Gerton: tjudorovsko društvo u ogledalu engleske renesansne komedije“, Glasnik za društvene nauke, 7, 2015, str. 135 - 145.

 

18. Ћук, Маја. „Имигрантска књижевност као национална алегорија и друштвено-симболичан чин.“ Речи: часопис за језик, књижевност и културу, Год. 8, бр 1. Београд: Факултет за стране језике Алфа БК Универзитета, 2016. (103-112)

19. Ćuk, Maja. ''Social Construction of Female Identity in Alice Munro’s Too Much Happiness ,'' in Jelena Novakonić and Vesna Lopičić (edts) Canada in short: Contemporary Canada in Short Fiction, Belgrade: Faculty of Philology, 2017. (165-175)

 

20. Ћук, Маја. „Екофеминизам и симболична Мајка Земља у роману Телесна повреда Маргарет Етвуд,“ Липар: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, Година XVIII, број 63. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, 2017. (283-296)

 

21. Ćuk, Maja. ''Runaway: Munro’s Rewriting of Greek Mythology from a Feminist Perspective.'' In Oriana Palusci (edt.) Alice Munro and the Anatomy of the Short Story, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. (83-96)

 

РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА:

ЗборникФакултета за стране језике Језик, књижевност и митологија

Часопис [sic] - Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje.

Часопис Речи Факултета за стране језике Алфа универзитета

Часопис ELTA JOURNAL

 

РЕЦЕНЗИЈА РЕЧНИКА:

Панајотовић, Артеа и Жикић Соња. Енглеско-српски и српско енглески стандардни речник са граматиком енглеског језика. Пи-Прес, 2015.

МЕНТОР МАСТЕР РАДОВА:

Милић Стевић Соња, „Империја и империјализам у романима Ким и Књига о џунглиРадјарда Киплинга и њихово наставно тумачење“. Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2012.

 

Оршоља Ипач, „Двојезичност и учење страних језика.“Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2012.

Милошевић Ана, „Теорија холокауста ( Маус, Дневник Ане Франк) у плурализму методичких метода енглеског језика и књижевности“. Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2013. 

Штрбац Марко, „Могућности наставног методолошког тумачењалика дивљег детета у викторијанској књижевности (Франкенштајн, Књига о џунгли, Петар Пан). Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2013.

Живић Сања, „Одлике романтизма у поезији енглеских песника Вордсворта, Шелија и Китса и њихово наставно тумачење.“ Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2013.

Средојевић Милена, „Наставно тумачење феминистичких идеја у романима Вирџиније Вулф.“  Мастер рад. Београд: Факултет за стране језике, 2013.