Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Иван Стојиловић
 • вебсајтови
  факултета

Иван Стојиловић

Ivan Stojilovic slika

ДОЦЕНТ

Кабинет: 209
Консултације: четвртак 12:00-13:00

имејл: ivan.stojilovic@alfa.edu.rs

Образовање и стручно усавршавање

Иван Стојиловић jе 2001. године на Одељењу за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду одбранио  дипломски рад под менторством проф. др Ненада Хавелке. Године 2002. дипломирао је и на Факултету ликовних уметности, одсек Сликарство у класи проф. Гордана Николића. Магистарску тезу под називом „Експериментална провера теорије процене“ је одбранио 2012. године под менторством проф. др Слободана Марковића на Филозофском факултету у Београду. Докторску дисертацију под називом „Индивидуални и ситуациони фактори субјективног доживљаја уметничких слика“ је одбранио у јулу 2016. године под менторством проф. др Слободана Марковића на Филозофском факултету у Београду.

Од 2001. до 2017. године радио је у организацији цивилног друштва ИАН Међународној мрежи помоћи. Од 2007. бави се консултантским радом у области људских ресурса, а од 2015. управљањем развојем софтверских решења у области људских ресурса. Од октобра 2016. запослен је на Алфа БК универзитета у Београду у звању доцента за ужу научну област Општа психологија.

У свом научно-истраживачком раду Иван Стојиловић спаја своје интересовање према сликарству и психологији, фокусирајући се на истраживање доживљаја уметничког дела. Главне теме његовог рада су истраживање ефеката додатних информација о делу, наслова дела, експертизе, времена излагања на субјективни доживљај уметничког дела, као и везе креативности и естетског доживљаја.

Досадашњи научно истраживачки рад Ивана Стојиловића као резултат је имао објављивање два поглавља у тематским зборницима и три чланка у стручним публикацијама на ССЦИ листи. Поред тога Иван је имао четири излагања на међународним скуповима и осам излагања на домаћим скуповима.

Библиографија

 • Stojilović, I. (2017). Effects of creativity on aesthetic experience. Psihologija, Vol. 50(3), 319–339
 • Ortlieb, S. A., Stojilović, I., Rutar, D., Fischer, U. C., Carbon, C.-C. (2017). On kitsch and kič: Comparing kitsch concepts from Bavaria, Serbia and Slovenia. Psihologija, Vol. 50(3), 357–381
 • Stojilović, I., & Marković, S. (2014). Evaluation of Paintings: Effects of lectures. Psihologija, 47(4), 415–432. doi: 10.2298/PSI1404415S
 • Карић, Т., Марковић, Л., Стојиловић, И., Михић, В. (2015). Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању: пример добре праксе. У З. Кубурић, М. Зотовић, М. Шкорић, & А. Кишјухас (Уред.), Истраживања у области социјалног рада, социјалне заштите и социјалне политике (стр. 179-196). Нови Сад: Универзитет у Новом Саду и Филозофски факултет.
 • Стојиловић, И., Јовановић, Б., & Станков Стојиловић, Г. (2015). Утицај информације на процену слике.  Н. Милићевић, И. Ристић, В. Нешић, С. Видановић (Уред.), О креативности и уметности – савремена психолошка истраживања (стр. 129-145). Ниш: Издавачки центар Филозофског факултета у Нишу.

Предмети на којима је ангажован:

 1. Психологија, Основне академске студије англистике
 2. Психологија спорта, Основне академске студије менаџмент у спорту
 3. Психологија, Основне академске студије рачунарских наука