Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Бранка Ковачевић
  • вебсајтови
    факултета

Бранка Ковачевић

Бранка Ковачевић

АСИСТЕНТ

Кабинет: 207

имејл: branka.kovacevic@alfa.edu.rs

БИОГРАФИЈА

 

OBRAZOVANJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I KRETANJE U SLUŽBI

 

Бранка Ковачевић је дипломирала на Факултету за стране језике у Београду 2015. године као студент генерације са просечном оценом 9,66. На истом факултету је 2017. одбранила мастер рад из Енглеске књижевности на тему „Теорија љубави у прози Ернеста Хемингвеја“. Мастер студије Енглеске књижевности завршила је са просечном оценом 10,00.

У мају 2014. учествовала је на Међународној студентској конференцији у Пули „Језик: Упутства за употребу“, где је представила рад “ Irony and Sarcasm in W.H. Auden’s Poems”.  Током студија била је ангажована и у организацији научних конференција које су одржане у оквиру Факултета за стране језике. Од марта 2016. године запослена је на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета у Београду као сарадник у настави енглеског језика на Факултету за стране језике. Ангажована је у настави предмета Енглески језик на Факултету информационих технологија, Факултету за математику и рачунарске науке, Факултету за трговину и банкарство и Факултету за менаџмент у спорту. На Факултету за стране језике ангажована је на предметима Пословни енглески језик 1, Пословни енглески језик 2, Енглеска књижевност 1 и Енглеска књижевност 6.

Ангажована је и за превођење и лектурисање научних радова, као и усмено превођење приликом посета страних делегација Алфа БК универзитету. 

Од 2016. се активно бави стручним превођењем.

 

 

BIBLIOGRAFIJA

NAUČNI RADOVI

1.          Koвачевић, Бранка. Теорија љубави у прози Ернеста Хемингвеја: између еротског и моралног. Речи – часопис за језик, књижевност и културу, година IX, бр. 1, 2017, стр. 76–87. Београд: Алфа БК универзитет у Београду, Факултет за стране језике, 2017. ISSN: 1821 – 0686

2.         Ковачевић, Бранка и Аничић Андријана. Приповедачки поступци у грађењу мушких и женских ликова у прози Ернеста Хемингваја. Међународна конференција Језик, књижевност и популарна култура: зборник радова. Београд: Алфа БК универзитет, Факултет за стране језике, 2017. ISSN: 978-86-6461-017-9

3.         Kovačević, Branka. The Anatomy of Love. Intriguingly Real Life of the Queen of Crime. Sveučilište u Zadru. No.1, Year 7. Zadar: Sveučilište u Zadru, vol. 7, no. 1, pp. 119 – 119. ISSN: 1847-7755, udc: -, doi: 10.15291/SIC/1.7.LC.8, Хрватска, 1. - 1. Jul, 2016

4.         Ковачевић, Бранка. Irony and Sarcasm in W.H. Auden’s Poems. Међународна студентска конференција Језик- Упутства за употребу: зборник радова, стр. 110-119, Пула: Свеучилиште Јурја Добриле у Пули, 2014. ISBN 978-953-7320-22-5

 

Предмети на којима је ангажованана Факултету за стране језике:

 

1. Савремени енглески језик 1;

2. Савремени енглески језик 2;

3. Енглеска књижевност до 1700. године;

4. Енглески класицизам и сентиментализам;

5. Књижевност енглеског романтизма;

6. Књижевност британског модернизма;

7. Америчка књижевност 20. века.

 

Термини консултација: уторак 14:30-16:00, кабинет: 201

email: branka.kovacevic@alfa.edu.rs