Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
О факултету
  • вебсајтови
    факултета

О факултету

Данас Факултет за стране  језике реализује акредитоване програме англистике и то основних академских студија (240 ЕСПБ) и дипломских академских студија – мастер (60 ЕСПБ).

Наши студијски програми англистике заснивају се на савременим научно-теоријским и апликативним знањима  из области енглеског језика, књижевности  и методике наставе енглеског  као страног језика.

Факултет  има квалификовано наставно особље, стручно руководство и ефикасну студентску службу, што обезбеђује велику ефикасност студирања.

Наше предности  су савремени студијски програми, посвећени наставници и сарадници, рад у малим групама, примена интерактивних метода, прилагођеност индивидуалним потребама свакога студента.

У циљу праћења  развоја привреде Србије као и очувања и неговања међудржавних економских и културних веза припремамо увођење програма студија Руског језика и књижевности.

Решења о акредитацији

О нама

Факултет за стране језике основан је 24.11.2005. године као високошколска установа у оквиру Универзитета "Браћа Карић". Осим чињенице да има више стотина студената, квалификоване предаваче и наставно особље, стручно руководство и ефикасну студентску службу, Факултет за стране језике се може похвалити и студијским програмима који испуњавају највише стандарде, као и новом, савременом техником којом располаже, све у сврси едукације будућих генерација англиста.

Реч декана

Факултет за стране језике Алфа БК универзитета на својим студијским програмима англистике већ више година успешно образује генерације филолога англиста. У циљу усавршавања и унапређења квалитета студирања стално анализирамо наше студијске програме, иновирамо програмске садржаје и наставне методе, уводимо нову научну, стручну и уџбеничку литературу. 

Људи

Наставници и сарадници на Факултету за стране језике