Факултет за стране језике
Алфа БК Универзитет
Едиција Нови видици
  • вебсајтови
    факултета

Едиција Нови видици

Нови увиди и значајни доприноси проучавању језика, књижевности и културе

Пре шест година, на Факултету за стране језике Алфа БК Универзитета, покренута је едиција Нови видици са циљем да се научна и шира јавност упозна са најновијим истраживањима језика,  књижевности и културе. Промоција прве две научне монографије одржана је 25. фебруара 2015. године, у Римској дворани Библиотеке града Београда, када су биле представљене књига проф. др Светлане Томић Реализам и ставрност: нова тумачења српског реализма из родне перспективе и књига проф.др Маје Ћук Маргарет Етвуд и мит: нови свет у боји древних предања. О првој поменутој књизи, у  којој су први пут дела класика српског реализма анализирана заједно са делима некад чувених књижевница тог периода, похвално се писало у најугледнијим иностраним научним часописима. Друга поменута књига прва је студија у Србији која је у целини посвећена Маргарет Етвуд и уврштена  је у уџбеничку литературу за мастер студије англистике на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Од тада до данас, Факултет за стране језике Алфа БК Универзитета из године у годину је објављивао пионирске студије из језика и књижевности.  Филозофија у Хамлету (2015) мр Јасминке Марић  размотрила је онтолошке проблеме ове трагедије и њене метафизичке дискурсе. Књига Доприноси непознате елите: могућности сасвим другачије будућности (2016)  проф.др Светлане Томић први пут је објаснила важност мемоара славних жена и улогу преводитељки у српској култури 19.века. Студија проф. др Мелине Николић Критичка анализа конфронтационог дискурса (2018) први пут је код нас, са становишта критичке анализе дискурса, проучила један посебан тип јавног дискурса – конфротационе интервјуе, и то уз поређење српских и енглеских ТВ интервјуа, дајући оригинални допринос нашој лингвистици и анализи дискурса.

Прво темељно истраживање међуодноса спортске терминологије енглеског и српског језика на нашим просторима спровела је проф. др Валентина Будинчић. Њена монографија Англицизми у спортској терминологији (2018) може бити корисна за све оне које интересује англицизација српског језика, али и за оне које интересује спортска терминологија. У тој књизи се анализира оправданост употребе енглеских термина и дају се препоруке које би требало да воде ка стандардизацији и доведу до њихове јасније и прецизније језичке употребе.

Најновије публикације такође припадају новим видицима. Проф.др Светлана Томић у књизи Славне и игнорисане: ка критичкој култури памћења (2018) показала је да најзначајније жене у српској култури нису биле заборављене већ систематски игнорисане те да је још увек актуелна гробна метафора пропадања јавног сећања на њих. Монографија Terra Australis: Митопоетика припадања (2019) проф. др Тијане Парезановић први пут у српску англистику уводи поезију са подручја Аустралије, коју представља кроз сплет митолошких, историјских и културолошких појмова. Студија Мага Магазиновић: сећање, чињенице, интерпретације (2019) проф.др Светлане Томић први пут осветљава процесе уздизања славе и политичког блаћења врсне интелектуалке за коју се некад знало да је у рангу изврсности са Исидором Секулић. Монографија Култура, нација и нарација: књижевност српске дијаспоре у Канади (2020) јединствена је по томе што изучава аспекте стваралаштва српских писаца у Канади који до сада нису били истражени код нас.

Све књиге из едиције Нови видици Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета високо су оцењене од стране угледних домаћих и иностраних научника и научница, а привлаче и пажњу утицајних медија. Неке од студија су у целини дигитализоване и доступне за преузимање са сајта www.academia.edu, где се можете уверити  у траженост ових истраживања.

Реализам и стварност: нова тумачења прозе српског реализма из родне перспектив.
Аутор: Светлана Томић
Линк за преузимање https://ftb.academia.edu/SvetlanaTomic/Books

Маргарет Етвуд и мит: Нови свет у боји древних предања. 
Аутор: Маја Ћук
Линк за преузимање https://ftb.academia.edu/MajaCuk/Books